Terug naar overzicht

Hoog collegegeld buitenlanders niet zonder meer toegestaan

Studentenorganisaties ISO en LSVb stapten eerder dit jaar naar de minister met berichten dat instellingen hun niet-Europese studenten vaak een veel hoger collegegeld vragen. Ze mogen dit sinds voormalig staatssecretaris Rutte met de Tweede Kamer afsprak dat de bekostiging voor deze groep – ruim vijftig miljoen euro per jaar – voortaan aan de basissubsidie van het hoger onderwijs zou worden toegevoegd. Dat zou de vrijheid vergroten om het eigen internationaliseringsbeleid uit te stippelen.

In theorie mogen de instellingen dus ieder denkbaar collegegeld vragen. Of niet? LSVb en ISO kregen onlangs tijdens een overleg met minister Plasterk te horen dat hij een hoog collegegeld voor studenten van buiten Europa in principe niet nodig vindt. En dat onderstreept hij deze week nogmaals in een brief aan de bestuurscolleges van hogescholen en universiteiten. ‘Deze maatregel wordt budgettair-neutraal ingevoerd’, aldus de minister.

Hoger collegegeld vragen mag alleen als de meerprijs kan worden gemotiveerd. ‘Bijzondere voorzieningen met bijbehorende kosten’ kunnen volgens Plasterk nodig zijn om een marktpositie te veroveren in het internationale hoger onderwijs.

Voor zittende studenten moet er overgangsregelingen komen. Dat geldt niet alleen voor studenten die al halverwege een bachelor of master zijn, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld vanwege een taalachterstand een schakeltraject volgen. Want de afspraak dat schakelstudenten moeten worden ingeschreven voor een reguliere bachelor en dus onder het bestaande bekostigingsregime vallen, geldt volgens Plasterk ook voor deze groep. ‘Alleen summercourses en andere programma’s van geringe omvang mogen buiten de bachelor om worden aangeboden.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?