Terug naar overzicht

Kort geding over aanbesteding Resource

Resource-hoofdredacteur Korné Versluis stelt nog steeds dat zijn blad niet onder een openbare aanbestedingsprocedure uitkwam. ‘Maar we plaatsen wel kanttekeningen bij de gevolgde procedure. Wij hebben onze intekening gebaseerd op een bestek met zeer open vragen over inhoud en vorm. Vervolgens is ons aangerekend dat we met bepaalde zaken te weinig rekening hebben gehouden. Als we een helder richtsnoer hadden gehad, dan hadden we daar rekening mee kunnen houden.’

Het plan waarmee Cereales de aanbesteding verloor zou inhoudelijk sterker zijn en vijftien procent goedkoper dan het voorstel van Hemels, dat vooral scoorde met een goede presentatie. Hemels heeft geen ervaring met het maken van een universiteitskrant.

Binnen de Wageningen Universiteit is grote beroering ontstaan over de toekomst van Resource. Hoogleraren publiceren open brieven en de lokale studentenbond WSO zette een handtekingenactie op. ‘Inmiddels hebben we er 1140 verzameld’, zegt voorzitter Wilma Smilde. ‘Daarbij gaat het ons vooral om de journalistieke onafhankelijkheid van Resource, niet zozeer om wie het blad uitgeeft. Op basis van de nu gemaakte afspraken kan het universiteitsbestuur artikelen tegenhouden, en dat willen wij absoluut niet.’

Vorige week verwees de Wageningse studentenraad de hele aanbestedingsprocedure nog naar de prullenbak. ‘Maar de raad heeft geen instemmingsrecht, en het college van bestuur vond het daarom niet nodig om met heldere antwoorden verantwoording af te leggen. Mocht Cereales het kort geding winnen, dan ontstaat er een nieuwe situatie: dan moet de hele aanbesteding opnieuw. In dat geval gaan we er alles aan doen om de journalistiek onafhankelijke koers een prominente plek in het bestek te geven.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?