Terug naar overzicht

Masteropleidingen in de zorg breiden uit

Het totale aantal opleidingsplaatsen mag groeien van 325 naar 400 plaatsen. Voor de komende jaren wordt een verdere toename verwacht. Want onderzoek van de HBO-raad toonde aan dat er veel werk is.

Driekwart van de bevraagde ziekenhuizen liet weten dat ze de komende jaren meer nurse practitioners in dienst zullen nemen. De vraag naar physician assistants is wat minder groot, maar geen enkel ziekenhuis verwachtte dat die zal afnemen.

De zorgmasteropleidingen worden door elf hogescholen aangeboden. In 2004 werd besloten ze te bekostigen omdat ze in een belangrijke maatschappelijke behoefte voorzien. Een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen betwijfelde in 2005 of de zorgmasters artsen wel zoveel werk uit handen namen, maar een grootschalig onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen was positiever: vooral nurse practitioners zouden taken uitvoeren die traditioneel alleen door medici werden uitgevoerd. Daardoor dragen ze bij aan de vermindering van het artsentekort. Volgens het onderzoek nemen ze onder meer anamneses af, stellen ze behandelplannen op en schrijven ze medicamenten voor. [HOP/HC]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?