Terug naar overzicht

‘Meer Engelse les op de pabo’

Nederland wil zich graag profileren als internationale handelsnatie. Vandaar dat de Tweede Kamer wilde weten of Nederlanders een beetje uit de voeten kunnen met hun vreemde talen. Daarbij gaat het niet om Engels alleen: het is de bedoeling dat Nederlanders nog een tweede vreemde taal spreken op een niveau waarmee ze zich in uiteenlopende situaties kunnen redden.

Helaas blijkt dat niet het geval. Oorzaak: Nederlanders beginnen te laat met Engelse les en dan is het aanbod ook nog eens zo summier dat de taalbeheersing vrij snel weer wegzakt. De Raad adviseert daarom om kinderen al zo vroeg mogelijk Engelse les te geven, vanaf groep één of groep vijf.

Dat betekent dat actieve docenten in de bijscholing moeten en dat studenten beter worden voorbereid: momenteel is het niveau van de colleges Engels aan de pabo ‘gebrekkig’, aldus de Onderwijsraad.  Daarnaast wordt voorgesteld om native speakers aan te stellen als onderwijsassistent. Die kunnen scholieren dan “spelenderwijs” kennis laten maken met de taal.

Wat de Onderwijsraad betreft doorlopen kinderen vergelijkbare trajecten in het Frans en het Duits, al zou daar de taak nog zwaarder op de schouders van onderwijsassistenten rusten. In het advies staat te lezen dat er nauwelijks onderwijzers in spe zijn die in een andere taal dan het Engels les willen geven. Samenwerking met taalinstituten zou daarvoor een uitkomst kunnen zijn.

Als de Tweede Kamer het advies van de Onderwijsraad overneemt en de minister tot maatregelen dwingt, zijn er overigens ook veel meer tweedegraads leraren nodig. De club stelt namelijk voor om ook voor het mbo niveau-vier een tweede vreemde taal te verplichten. Nu moeten alleen vwo’ers en havisten naast het Engels nog een extra taal leren. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?