Terug naar overzicht

Meer openheid over dierproeven

Universiteitenkoepel VSNU, wetenschapsorganisatie KNAW en ziekenhuisfederatie NFU hebben vandaag een ‘code openheid dierproeven’  aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze pleiten voor een ‘dierexperimenteel jaarverslag’.  Daarin moet voor elk project worden beschreven waarom dierproeven zijn uitgevoerd en wat er wordt gedaan om deze in de toekomst te vervangen door alternatieven.

Door meer openheid te verschaffen denken de organisaties het maatschappelijk klimaat rond het gebruik van proefdieren te verbeteren. Al zijn ze zich bewust van de risico’s: een instelling waar onderzoek met proefdieren loopt, zal de balans moeten vinden tussen openheid en de veiligheid van het personeel.

Naast het jaarverslag moeten onder meer (virtuele) rondleidingen in laboratoria en deelname aan publieke debatten voor meer begrip zorgen. Waar nodig moet de dialoog tussen wetenschappers en consumenten- of belangenorganisaties leiden tot aanpassingen van het beleid.

Ook de overheid – de voornaamste opdrachtgever, financier én toezichthouder – moet zich actiever opstellen. ‘Het rijk moet meer en beter communiceren over haar eigen rol’, vinden de drie organisaties. Actieve ondersteuning van de code is gewenst.

Binnen de wetenschap is momenteel veel aandacht voor dierproeven. Vorige week maakte het kabinet bekend dat het onderzoek naar alternatieven voor vivisectie subsidieert.

Begin dit jaar vroegen wetenschappers in een brandbrief om meer duidelijkheid over het maatschappelijk belang van dierproeven. Die brief werd vooral geschreven uit angst voor radicale dierenactivisten. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?