Terug naar overzicht

Onderzoek naar ongewenst digitaal gedrag

Het College van Vertrouwenspersonen neemt dit initiatief. De vertrouwenspersonen krijgen steeds vaker klachten over ongewenst ‘digitaal gedrag’. Er zijn wel boeken over nettiquette maar hoe dat in de praktijk uitpakt op een hogeschool, daar is volgens de vertrouwenspersonen Mariska Musch-de Pont en Corina van Steenhoven nog geen onderzoek naar gedaan. ‘De manier van communiceren is zoetjesaan verschoven. Jonge mensen zijn vaker online dan offline, lijkt het wel. Maar aan de consequenties daarvan is niet gedacht’, zegt Musch.

Dat het geregeld fout gaat, merken ze in de praktijk. De student die zijn boze mail over de stagebegeleider doorgestuurd zag, voelde dit volgens Musch ‘als een messteek in zijn rug, terwijl de docent er waarschijnlijk niks negatiefs mee bedoelde’. Er zijn bij de vertrouwenspersonen ook gevallen bekend van stalking via e-mail en digitaal pesten.

 

Maar vaker gaat het over dagelijks gedrag dat irritaties op kan roepen of mensen een onveilig gevoel geeft. Wanneer mag je een blind copy (BC) gebruiken, waardoor de afzender niet eens ziet dat je het bericht hebt doorgemaild naar anderen? Wanneer mag dat niet? Mag je e-mails in een dossier bewaren? Moet je de omgangsvormen zoals die in een klassieke brief worden gebruikt, hanteren? Dus een aanhef en afsluiting gebruiken in een e-mail. Of zijn dat achterhaalde regeltjes?

 

Er is ook sprake van een generatiekloof. Jonge mensen gaan heel anders met de digitale communicatiemiddelen om dan ouderen. Wat een docent vervelend vindt, kan een student de normaalste zaak van de wereld vinden. De docent wil misschien een nette aanhef boven een e-mail, een student vindt dat overdreven. Ook het taalgebruik is anders. Wat ouderen grof en onbehoorlijk vinden, vindt een student bijvoorbeeld OK. In het onderzoek wil Avans er vooral achter komen welke zaken door de verschillende groepen als gewenst en ongewenst worden ervaren.

 

Een extern onderzoeksbureau gaat in september en oktober met groepen studenten en docenten bij Avans praten. Aan de hand van dit kwalitatieve onderzoek worden onderwerpen die spelen benoemd. Die onderwerpen worden in een kwantitatieve enquête verwerkt. Een klankbordgroep van verschillende vertegenwoordigers uit de Avansgemeenschap bekijkt en bespreekt vervolgens de uitkomsten. Het bestaande meldpunt van de vertrouwenspersonen (te vinden op de portal) wordt uitgebreid met een meldpunt speciaal voor dit onderwerp.

 

Onder meer een publicatie moet verder bijdragen aan bewustwording over gewenst en ongewenst gedrag in het digitale verkeer. De projectgroep vanuit het Meerjarenbeleidsplan over normen en waarden adopteert vervolgens het onderwerp, zodat er blijvend aandacht voor is. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar maart verwacht. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?