Terug naar overzicht

Onderzoek naar ‘stapelen’

Het kabinet schrijft dit in reactie op het advies van de commissie Dijsselbloem, die de grote onderwijsvernieuwingen van de jaren negentig onderzocht. Nieuwe stelselwijzigingen komen er voorlopig niet. Wel willen de bewindslieden van OCW scholen in staat stellen om laatbloeiers in tussenstappen naar het hoger onderwijs te laten opklimmen. ‘Dit is niet alleen goed voor de leerling zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel.’

Onder druk van grote bezuinigingen in het midden van de jaren negentig zette PvdA-minister Jo Ritzen het mes in de ‘inefficiënte leerwegen’. Maar tien jaar later adviseerde de Onderwijsraad dat leerlingen weer opleidingen moesten kunnen stapelen. Ook de PvdA steunde dit: ‘Tegenwoordig worden studenten financieel gestraft als ze doorleren van het vmbo tot het hbo’, zei toenmalig oppositieleider Wouter Bos. ‘Terwijl dit vroeger nou net dé manier was waarop achterstandsleerlingen zich konden emanciperen.’

Op het jaarcongres van de HBO-raad, eind april, was het premier Balkenende die zei dat doorstroom naar het hbo zou kunnen verbeteren als de hindernissen voor het stapelen van opleidingen worden weggenomen. Meer kinderen van laagopgeleide ouders zouden dan tot het hoger onderwijs kunnen doordringen. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?