Terug naar overzicht

Onrust onder Utrechtse pabostudenten

Maar wie zijn scriptie binnen tien dagen corrigeert, hoeft niet bang te zijn voor studievertraging. Een deel van de Utrechtse studenten verkeerde in de veronderstelling dat hun werkstukken volledig waren afgekeurd en zocht de publiciteit.

Maar volgens de Marnix Academie was er sprake van een misverstand. Het ontstond na een quickscan van de scripties, voorafgaand aan de werkelijke beoordeling. Daarin in wordt onder meer gekeken naar spelling en stijl. Voldoet het stuk niet, dan krijgen de studenten tien dagen de tijd om het alsnog op orde te krijgen. Onduidelijke berichtgeving aan de studenten leidde tot misverstanden, erkent de school.

Een woordvoerder laat weten dat er sinds twee jaar hogere eisen worden
gesteld aan de taalvaardigheid van studenten. Dit zou in lijn zijn met
afspraken binnen de HBO-raad. Dominique Hoozemans, voorzitter van het
Landelijk overleg van pabo's (LOBO), bevestigt dat pabo's steeds beter
letten op het taalgebruik van hun studenten, onder meer in de
werkstukken en verslagen die ze inleveren. Hij vindt het de normaalste
zaak van de wereld dat ze hun eindscriptie moeten corrigeren als daar te
veel taalfouten in staan. 'Doen ze dat, dan hoeven ze niet het hele jaar
over te doen.'

Wie de verplichte taaltoets in het eerste jaar haalt, voldoet volgens
hem alleen aan de minimumnorm. 'Studenten moeten zich vanzelfsprekend
verder ontwikkelen. Anders kunnen ze later geen voorbeeld zijn voor hun
leerlingen.' [HOP/GR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?