Terug naar overzicht

Pabo-rekentoets op papier

De rekentoets voor eerstejaars pabo-studenten is in principe altijd digitaal. De makers van het Cito hebben hem zo ontworpen dat de vervolgvragen na een fout antwoord automatisch van een lager niveau zijn. Gevolg is dat studenten hun antwoord niet kunnen nalezen. En dat is volgens de LSVb funest voor studenten met faalangst of dyslexie. 'Er is al een hogeschool die de derde kans op papier heeft afgehandeld en de resultaten waren positief', zei bestuurslid János Betkó tijdens het officiële overleg tussen de studentenbonden en minister Plasterk.

'Een goed idee', reageerde Plasterk. 'Het is niet iets waar je meteen aan denkt, en daarom is het fijn dat de LSVb dit probleem signaleert.' De minister noemde het hartverscheurend dat zoveel studenten falen voor de taal- en rekentoetsen. 'We zitten te springen om goede leraren. Dan is het wrang om mensen na een jaar weg te moeten sturen omdat ze niet kunnen rekenen. Tegelijkertijd: we hebben het niet over hogere algebra, maar over rekenen op het niveau van groep acht op de basisschool.'

De LSVb, die de verplichte taal- en rekentoetsen op de pabo sinds de invoering kritisch volgt, kaartte de 'papieren toetsen' al aan bij de HBO-raad en toetsenmaker Cito. 'Ook daar stond men open voor dit voorstel.' [HOP/TdO]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?