Terug naar overzicht

Pedofiel terecht geweigerd door universiteit

De Jonge is één van de gezichten van de ‘pedopartij’, de Partij voor naastenliefde, vrijheid & diversiteit. Eerder werd hij verwijderd van de opleiding pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, omdat zijn denkbeelden niet zouden stroken met de katholieke grondslag van de universiteit. Daar kon De Jonge juridisch weinig tegen beginnen. Bij de Universiteit Leiden ligt dat anders, omdat dat een openbare instelling is die zich niet kan beroepen op een bijzondere grondslag als het Roomse geloof.

Maar volgens secretaris Beijk van het CBHO biedt de hoger onderwijswet WHW openbare instellingen wel degelijk mogelijkheden om studenten buiten de deur te houden. 'Het gaat om de proportionaliteit: als de Universiteit Leiden De Jonge had moeten toelaten, dan had de instelling daar enorme grote schade van ondervonden. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.'

 

De Universiteit Leiden heeft in haar verweer aannemelijk kunnen maken dat verschillende pedagogische instellingen de samenwerking zouden opzeggen als De Jonge daadwerkelijk tot de opleiding zou worden toegelaten. Volgens het CBHO had ook De Jonge op dat argument geen gemotiveerd weerwoord.

Met de uitspraak zijn de juridische mogelijkheden voor De Jonge binnen Nederland verkeken. Alleen via het Europese Hof kan hij de Universiteit Leiden nog tot toelating dwingen. De Jonge heeft al eerder laten weten tot de laatste snik voor zijn zaak te willen vechten. [TdO] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?