Terug naar overzicht

Proefdiervrij onderzoek

De gegevens over proefdiervrije alternatieven zijn versnipperd over honderd databases, ze zijn slecht geïndexeerd en de wetenschappelijke kwaliteit varieert. Ook is veel informatie niet digitaal beschikbaar en zijn onderzoekers vaak niet goed getraind in het zoeken naar de juiste informatie. Hierdoor wordt veel informatie over de drie R’s (vertaald: vervanging, vermindering en verfijning) van dierproeven niet gevonden en dus ook niet toegepast.

Daarom gaat 3R Research Centre, verbonden aan de Radboud Universiteit, bekijken hoe onderzoekers, deskundigen en anderen aan hun informatie komen. Gekeken wordt onder meer welke onderzoeksvragen er zijn, welke bronnen worden geraadpleegd, wat de zoekresultaten zijn en hoe de alternatieven worden toegepast. Eind 2009 moet er een rapport met aanbevelingen liggen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw coördineert sinds 2000 het programma ‘Dierproeven begrensd’, dat onderzoek stimuleert naar alternatieven voor dierproeven bij biomedisch onderzoek. Volgens de wet mogen dierproeven daar alleen plaatsvinden als er geen andere mogelijkheden zijn.

De Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu van Avans in Breda maakt gebruik van ratten voor enkele lessen. [GR/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?