Terug naar overzicht

SER wil boter bij de vis

Volgens de SER zou het advies van de commissie-Chang uit 2006 leidraad moeten zijn voor nieuwe investeringen. Daarin werd gepleit voor verruiming van het onderzoeksbudget met ruim een miljard euro per jaar. Dat is fors meer dan de 750 miljoen euro extra die het huidige kabinet voor de periode 2007-2011 beschikbaar heeft. Onderzoeksprogramma’s die nu worden betaald uit de aardgaswinsten zouden een structureel karakter moeten krijgen.

Ook zou het kabinet zich meer moeten aantrekken van de wensen van het Innovatieplatform, waarin SER-voorzitter Rinnooy Kan een prominente rol vertolkt. Dat presenteerde in maart nog cijfers waaruit bleek dat de publieke investeringen in innovatie in 2007 bleven hangen op 0,73 procent van het bruto nationaal product, terwijl dat één procent zou moeten zijn.

Met het kabinet is de SER van mening dat het hoger onderwijs er alles aan moet doen om de uitval onder studenten zo laag mogelijk te houden. Om opleidingen een internationaler karakter te geven, zouden hogescholen en universiteiten meer moeten samenwerken met instellingen uit het buitenland, bijvoorbeeld door gezamenlijke programma’s aan te bieden en dubbeldiploma’s te verstrekken. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?