Terug naar overzicht

Sluwe HBO-raad peilt tevredenheid zelf

Onze studenten zijn tevreden over de inhoud van hun opleiding en vinden hun docenten prima. Met die vrolijke conclusie stuurde de brancheorganisatie van het hoger beroepsonderwijs een factsheet rond met de uitkomsten van een studenttevredenheidsonderzoek. Alleen bijzaken als informatievoorziening en communicatie kregen enige kritiek. 

Maar het blijft altijd opletten als de slager zijn eigen vlees keurt. De HBO-raad heeft zijn vragen zo geformuleerd, dat de antwoorden vrijwel zeker gunstig moeten uitvallen. Neem de stelling 'mijn docenten zijn inhoudelijk voldoende deskundig'. Meer dan zeventig procent van de studenten is het daarmee eens, maar wat betekent zo'n oordeel? Vinden ze hun docenten 'uitmuntend' of 'wel redelijk'? Het is het verschil tussen een negen en een zesje. Daar komt nog bij dat je niet ziet hoeveel studenten het 'zeer eens' en 'zeer oneens' zijn met de stelling. Laat staan dat je ziet aan welke hogeschool ze het meest tevreden zijn.

Vanaf volgend jaar gaat dat veranderen, belooft een woordvoerder van de HBO-raad. Nu doen er nog te weinig hogescholen mee om een landelijk beeld te kunnen schetsen, maar volgend jaar moet negentig procent gedekt zijn. Dan kunnen we cijfers op instellingsniveau verwachten en bovendien de data inzien.

Grote vraag blijft intussen waarom de raad zo'n onderzoek überhaupt zelf wil verrichten. Er is immers een Nationale Studenten Enquête, die ieder jaar twintigduizend studenten ondervraagt. Tot en met dit jaar werd dat door het expertisecentrum Choice gedaan (waar een tak van het HOP in deelneemt), maar komend jaar gaat een andere partij de enquête uitvoeren. De hogescholen zitten samen met de universiteiten, de studentenbonden en het ministerie van OCW in een commissie die ervoor moet zorgen dat er objectieve studiekeuze-informatie wordt verstrekt. De resultaten verschijnen op de website www.studiekeuze123.nl.

Als de raad zo begaan was met het studenttevredenheidsonderzoek, had hij ook kunnen voorstellen om zestigduizend studenten de bestaande studentenenquête te laten invullen, maar liever presenteert de raad zijn eigen onderzoek als het betere alternatief. Want de waakzaamheid van bonden en ministerie garandeert dat de Nationale Studenten Enquête altijd objectiever zal blijven dan een onderzoek dat de hbo-werkgeversorganisatie in eigen hand heeft. De nieuwe enquête valt daarom te beschouwen als sabotage van Studiekeuze123.nl.

In het Britse weekblad Times Higher Education staat achterop een satirische rubriek over Poppleton University. Die deed ook een keer een eigen tevredenheidsonderzoek en vroeg de studenten: 'Als je naar het onderwijs kijkt en ziet hoe weinig docenten er zijn en hoe weinig lokalen we hebben, dan is het toch nog best aardig wat we er van weten te maken?' En daar was een nipte meerderheid het mee eens. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?