Terug naar overzicht

Symposium Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Tijdens het symposium zijn er acht workshops waarvan er drie worden verzorgd door vierdejaarsstudenten van de Academie voor Sociale Studies in Breda.  Thema’s van de workshops zijn onder andere: begeleide terugkeer, professioneel handelen bij eergerelateerd geweld en mannen en de opvang. Na de workshops is er ruimte in het programma voor rondetafelgesprekken. Daarna zal Dijkstra haar rede houden en de lectorale keten ontvangen.

Het lectoraat is in 2007 ingesteld op initiatief van Valkenhorst, een opvang- en begeleidingscentrum voor vrouwen en kinderen in Breda. De kenniskring bestaat uit Avansdocenten en hulpverleners van Valkenhorst.

Het symposium begint om 13.00 uur in het Avansgebouw aan de Hogeschoollaan. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?