Terug naar overzicht

Toegankelijkheid websites Avans onvoldoende

Gelens is blind en studeert aan de opleiding Bedrijfskundige Informatica in Breda. Ze presenteerde gisteren haar eindopdracht: een onderzoek naar de toegankelijkheid van de Avanssites voor mensen met een functiebeperking. Ze kan heel kort zijn over de Avanssite, de Portal en Blackboard: ze voldoen niet aan de minimale eisen van toegankelijkheid.

Gelens heeft een computer met spraak. Die leest de inhoud van sites en links voor. ‘Informatie wordt bijna uitsluitend digitaal aangeboden. Daarom ben je in hoge mate afhankelijk van de toegang die je daartoe hebt’, stelt Gelens. ‘De ontwikkeling van digitale communicatiemiddelen is niet gericht op mensen met een handicap.’ Dat wil ze maar even aan de kaak stellen en het liefst ziet ze dat veranderen.

Opmerkelijk is dat ook de ‘drempels weg’-functie op de Avanssite niet goed functioneert. Die maakt het surfen niet makkelijker en vaak is dat gedeelte van de site ook niet up-to-date. ‘Sommige links op een pagina heten ‘go’, maar waar ga ik dan heen? Dat zegt niks’, legt Gelens uit. Verder is het een heidens karwei om de juiste teksten te vinden, als een link niet klopt. Afbeeldingen of informatie die via graphics in java of flash wordt gemaakt, mist ze.

De Amerikaanse leverancier van Blackboard heeft ervoor gezorgd dat zijn programma voldoet aan de toegankelijkheidseisen. De problemen doen zich voor met wat Avans er zelf opzet. Daarom heeft Avans de toegankelijkheid van haar sites in eigen hand. ‘Mensen hebben geen inzicht in hoe het is om met een functiebeperking te studeren. Ook mensen van een servicedesk kunnen zich geen voorstelling maken van de problemen waar je tegenaan loopt’, vertelt Gelens. ‘Dat bewustzijn mag nog wel groeien. Met structurele aandacht voor dit onderdeel, kan dat.’ Haar advies is de toegankelijkheid periodiek te toetsen en iemand daarvoor aansprakelijk te maken.

Maar ook docenten zelf zijn niet gewend een blinde student in de klas te hebben, merkt ze. ‘Docenten gebruiken steeds meer beeldend materiaal om dingen uit te leggen. Dat is niet erg, als ze erbij vertellen wat het inhoudt. Soms zegt een docent bij een plaatje: ‘dit spreekt voor zich’. Maar er is voor mij wel uitleg nodig.’ Daarom moeten filmpjes ook ondertiteld zijn, zodat haar spraakcomputer dat kan voorlezen. Zonder ondertitels heeft ze er niets aan.

Gelens is één van de acht studenten die begeleid wordt door de werkgroep Studie & Handicap van Avans. Naar schatting studeren er ruim duizend studenten met een functiebeperking bij Avans. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?