Terug naar overzicht

Vertrouwenspersonen Avans waarschuwen voor verzakelijking

Wat voor soort meldingen krijgen de vertrouwenspersonen? Er waren in 2007 elf arbeidsconflicten (in 2006 nog 21, dit kwam mogelijk doordat de reorganisatie toen net achter de rug was). Negen keer was er sprake van verbaal geweld of intimidatie. Drie keer werd er gediscrimineerd en één keer gepest. Er was vorig jaar één melding van seksueel misbruik en één van seksuele intimidatie. Dan waren er nog 21 meldingen in de categorie ‘overig’.

Het valt de vertrouwenspersonen op dat klachten steeds vaker een algemeen karakter krijgen, bijvoorbeeld over werkdruk. De vertrouwenspersoon lijkt dan wel een soort ‘ombudsman voor ongewenste arbeidssituaties’.

Het college vraagt in zijn verslag aandacht voor de verzakelijking die bij Avans plaatsvindt. ‘Iedereen moet bijvoorbeeld werken volgens het concept van de Activiteit Gerelateerde Werkplekken. Als iemand dat niet kan, dan heeft híj een probleem. Hij moet zich aanpassen aan het systeem. De persoon doet er niet toe. Dat heeft zijn weerslag op mensen. Er wordt veel meer vanuit de organisatie geregeld dan voorheen’, legt vertrouwenspersoon  Karin van ’t Westeinde-Baaten uit.

Het valt het college ook op dat er in de nieuwe gebouwen veel meer sprake is van gescheiden stromen van docenten en studenten. ‘Op de Verbeetenstraat, waar ik vandaan kom, hadden we eigen kamers waar studenten makkelijk naar binnen liepen als de deur open stond. Nu moeten ze ons gaan zoeken in grote kantoortuinen, waar ze niet eens zomaar naar binnen kunnen’, zegt Van ‘t  Westeinde-Baaten.

De verhouding klachten van medewerkers en studenten is aan het veranderen. Steeds meer meldingen komen van medewerkers. Studenten vinden wellicht beter hun weg naar de decanen, en de studieloopbaanbegeleiders bieden steeds meer ondersteuning, noemt het college als mogelijke redenen.

Een andere reden voor de afname van het aantal meldingen, is volgens het college het werk van de interne arbo-arts en de personeelsadviseur. De vertrouwenspersonen hebben de indruk dat met name klachten over werkdruk bij de arbo-arts terechtkomen. ‘Er bestaan raakvlakken tussen de werkzaamheden van de interne arbo-artsen, vertrouwenspersonen en de personeelsadviseurs’, staat in het rapport te lezen. Om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal speelt bij Avans, zou het goed zijn als deze organen ook een algemenen registratie bijhouden en een jaarverslag uitbrengen, adviseert het college. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?