Terug naar overzicht

Vrienden worden met docenten?

‘We sturen studenten met een diploma en een roos de deur uit en laten ze als het ware dood vallen. Het is een leuk idee om via Facebook contact te houden’, vindt Johan Pape, docent IBL in Den Bosch. Zijn vriendennetwerk op de site telt inmiddels 110 leden, waarvan het merendeel afgestudeerde Avansstudenten zijn. ‘Ze vinden het leuk en melden zich spontaan. Het is ook nuttig, want sommigen vragen of ze nog iets voor Avans kunnen betekenen.’

Brian Godor houdt zich vanuit het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) bezig met alumnibeleid en ziet hierin ook mogelijkheden voor Facebook weggelegd. Daarom organiseerde het LIC de lunchbijeenkomst over dit onderwerp. ‘Om oud-studenten bij elkaar te brengen zijn we ook Avansbrede community’s begonnen op Facebook.’

Jan Verhagen, docent aan de Academie voor Industrie & Informatica, blijft sceptisch over het inzetten van netwerksites. ‘Ik heb het idee dat ik daarmee de privésfeer van de studenten binnendring. Er staat teveel informatie en onzin op, dingen die ik allemaal niet wil weten. En het kost geweldig veel tijd.’ Verhagen denkt dat het weinig zin heeft om met ‘serieuze’ opmerkingen tussen de ‘onzin’ te gaan staan. ‘Formeel en informeel lopen dan door elkaar. Wij moeten enige afstand bewaren met de student.’

Godor spreekt dat tegen. ‘Het is een mooi middel om direct contact te hebben en zorgt juist voor tijdswinst. Je tikt in twee seconde een regel en de student voelt dat je tijd in hem steekt.’ Hij ziet liever waar studenten echt mee bezig zijn, dan alleen de formele verslagen achteraf. ‘Als iemand iets niet op tijd inlevert en je ziet dat hij is wezen vissen, dan kun je het verklaren. Je kunt aan foto’s zien of studenten het goed maken in het buitenland of heimwee hebben. Het is een mooie indicatie hoe het met ze gaat.’

Helemaal overtuigd is Verhagen nog niet. ‘Studenten kunnen op die sites lekker roddelen over docenten. Laat ze daar hun eigen roddelnetwerk houden, zoals wij hier in de pauzes over studenten roddelen.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?