Terug naar overzicht

Belastingaanslag niet naar student

‘Nu is het zo dat de student die het langste in een huis woont, de aanslagen krijgt’, zegt D66-commissielid Peter van Gool op de website van het Brabants Dagblad. ‘Dat is makkelijk voor de gemeente, want die heeft op die manier één aanspreekpunt als het geld niet binnenkomt.’

De gemeentepartij heeft de indruk dat de huidige gang van zaken tot vervelende situaties kan leiden. In lang niet alle gevallen krijgt de hoofdhuurder het hele bedrag dat zijn medebewoners schuldig zijn.

‘De wijze waarop de gemeente nu belastingen oplegt, is niet sympathiek’, stelt D66-fractievoorzitter Ruud van Esch in het Brabants Dagblad. ‘In studentenhuizen moeten we vervelende situaties voorkomen. Ons voorstel is om de gemeentelijke belasting op te leggen aan de verhuurder. Deze kan de belasting vervolgens doorberekenen in de huurprijs. In een aantal andere studentensteden is men Tilburg al voorgegaan.’

De commissie Modern Bestuur bespreekt het voorstel van D66 na het zomerreces. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?