Terug naar overzicht

Hard studeren oogst waardering van studenten

Dat zijn enkele bevindingen in een rapport over trends in studentenoordelen van de afgelopen tien jaar. Het expertisecentrum Choice, dat tot voor kort de Nationale Studenten Enquête onder zijn hoede had, heeft op verzoek van het ministerie van OCW gezocht naar patronen in de oordelen.

Opleidingen met een instroom van zo’n driehonderd studenten per jaar waarderen hun docenten bijna een halve punt lager dan opleidingen met een groepje van dertig eerstejaars. Het oordeel over docenten zakt bijna altijd onder het gemiddelde als de instroom groter wordt dan 150 studenten.

Ook de intensiteit van opleidingen heeft een sterke invloed op het oordeel van studenten: hoe intensiever, hoe liever. Wie hard moet studeren, geeft gemiddeld een hoger rapportcijfer voor de inhoud van een opleiding dan iemand die het rustig aan kan doen. De harde werkers zijn ook vaker tevreden over hun studiekeuze.

Aan de universiteiten zijn de hardwerkende studenten bovendien vaker tevreden over de voorzieningen. Maar dat ligt voor de hand, vinden de onderzoekers: ‘Exacte en technische opleidingen met een sterke nadruk op praktisch en experimenteel werk, kennen per traditie goed gevulde werkweken en geven relatief hoge prioriteit aan de bijbehorende faciliteiten. Ze krijgen hier ook extra budget voor.’

Dit betekent dat studenten van alfa- en bètaopleidingen net als studenten van opleidingen in de gezondheidssector meer waardering hebben voor hun studie dan hun collega’s in de rechten, economie en sociale wetenschappen. Frappant genoeg lijkt psychologie aan de meeste kritiek te ontsnappen; daar gaat de waardering omhoog, ondanks de fors stijgende studentenaantallen.

Opvallend is ook dat hbo-studenten rond de eeuwwisseling negatiever gingen oordelen over de faciliteiten dan hun universitaire collega’s. De hbo-score zakte op dat punt van een 6,9 naar een 6,3, terwijl het rapportcijfer bij de universiteiten iets onder de zeven bleef hangen. ‘In theorie is het mogelijk dat hbo-studenten rond het jaar 2000 plots veel hogere eisen aan onderwijsfaciliteiten zijn gaan stellen, terwijl die trend niet plaatsvond bij wo-studenten’, schrijft Choice. ‘Aannemelijk is een dergelijke verklaring echter niet. Het ligt meer voor de hand dat er in het hbo werkelijk meer knelpunten zijn ontstaan – onder meer door fusies, bezuinigingen en reorganisaties die in deze periode aan de orde waren.’

Elke discipline kent haar eigen type studenten en daarom is het onderling vergelijken van studentenoordelen niet hetzelfde als een objectieve kwaliteitsvergelijking. Aan de andere kant mag je ervan uitgaan dat opleidingen graag voldoen aan de verwachtingen van hun studenten, redeneert Choice, dus wijzen verschillen in tevredenheid ook op verschillen in succes van de opleidingen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?