Terug naar overzicht

Hogescholen en bonden moeten conflict zelf oplossen

De Tweede Kamer toonde in navolging van minister Plasterk weinig begrip voor de HBO-raad, die dinsdag op de valreep weigerde het definitieve convenant voor het actieplan Leerkracht te tekenen. Maar de partijen noemden het een arbeidsconflict dat door de koepelorganisatie moet worden uitgevochten met de vakbonden. Alleen oppositiepartijen SP en GroenLinks wilden dat Plasterk het heft in handen zou nemen bij de verdeling van de extra miljoenen voor de leraren.

In het convenant dat de HBO-raad vooralsnog weigert te tekenen worden de extra onderwijsmiljoenen verdeeld die zijn bijeengeschraapt na het rapport van de Commissie Rinnooy Kan. Het budget loopt de komende jaren flink op, tot een totaal van een miljard euro in 2020. De hogescholen komen er vooralsnog bekaaid af: zij zouden het voorlopig moeten doen met 26 miljoen euro extra voor de lerarensalarissen. Met dat geld zou een aantal docenten in hogere loonschalen terecht moeten komen, maar vakbonden en HBO-raad zijn het niet eens over de streefcijfers.

Minister Plasterk en de Tweede Kamer gaan er vanuit dat de HBO-raad en de vakbonden de zomermaanden benutten om alsnog tot een akkoord te komen. De bewindsman maande de partijen tot spoed, omdat er nu miljoenen euro’s aan subsidie liggen ‘te rotten op een plank’.

Overigens heeft ook de MBO-raad zijn handtekening nog niet onder het akkoord gezet. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?