Terug naar overzicht

Is de enquete van de HBO-raad neutraal genoeg?

De meeste studenten zijn tevreden over hun docenten en de inhoud van hun opleiding, schreef de HBO-raad vorige week in een persbericht. Dat zou blijken uit een enquête onder 62 duizend studenten. Volgens het HOP waren de stellingen waar de studenten hun mening over moesten geven, niet neutraal genoeg en had de raad beter de onafhankelijke Nationale Studenten Enquête (NSE) kunnen gebruiken.

Onderzoeker Twan Verrijt van Nijmeegs adviesbureau IOWO:

‘Wij hebben de HBO-raad geadviseerd over de enquête. Daarin moesten we bepaalde keuzes maken, bijvoorbeeld over de schaal. Een rapportcijfer biedt vaak een schijnnauwkeurigheid, vinden wij, want wat is precies het verschil tussen een zeven en een acht op een tienpuntsschaal? Daarom adviseerden we de vijfpuntsschaal: zeer mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, zeer mee oneens. De tweede afweging betreft de norm in de stelling. ‘Mijn docenten zijn buitengewoon deskundig’ is iets heel anders dan ‘mijn docenten zijn voldoende deskundig’. En tot slot moet je nog de vrijheid nemen om een vertaalslag maken: een student die iets ‘voldoende’ noemt, is methodologisch niet exact hetzelfde als een ‘tevreden student’, maar misschien moet je het toch zo noemen. Ik denk niet dat studenten door de stellingen gestuurd worden. Ze zullen niet sneller geneigd zijn om hun docenten voldoende te geven.’

Lisa Westerveld, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond:

‘De stellingen in de enquête zijn absoluut sturend. Bovendien zijn de resultaten niet eens positief, want veertig procent van de studenten is kennelijk niet tevreden over het onderwijs. Daarnaast vindt minder dan een kwart dat de opleiding adequaat reageert op klachten en problemen.’

Wilma de Buck, programmamanager van Studiekeuze123:

‘Door de toename van enquêtes onder studenten ontstaat er enquêtemoeheid. Die toename komt doordat de mening van studenten terecht steeds serieuzer wordt genomen. De nieuwe hbo-enquete is echter niet meer dan een samenvoeging van bestaand studenttevredenheidsonderzoek door afzonderlijke hogescholen, zodat de gegevens ook landelijk bruikbaar zijn. De HBO-raad is één van de vijf initiatiefnemers van het Bestuurlijk Samenwerkingsverband Studiekeuze123 en werkt actief mee aan transparante informatie voor studenten, dus sabotage is hier niet aan de orde. Iedereen probeert de juiste student op de juiste plek te krijgen. Het is wel jammer dat niet direct naar de NSE-vragenlijst is gekeken, dat had het gebruik van de resultaten voor Studiekeuze123 vereenvoudigd. De twee enquêtes zullen de komende tijd naar elkaar toegroeien, maar deze standaardisatie zal wel enige tijd vragen, net als de aansluiting bij Europese standaarden. Het wordt in ieder geval gemakkelijker als Studiekeuze123 vanaf 2009 ook verantwoordelijk wordt voor de NSE. Op de lange termijn zou het niet goed zijn als beide enquêtes naast elkaar blijven bestaan.

Merel van Wanrooij, voorzitter van studentenorganisatie ISO:

‘We vinden het bizar dat het resultaat van de enquête zo positief naar buiten wordt gebracht door de HBO-raad. Wees eerlijk tegen jezelf, zou ik denken. Kijk eens hoe ontevreden de studenten zijn over de faciliteiten. Als je niet voldoende lokalen en docenten hebt, hoe kan je onderwijs dan op peil zijn?’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?