Terug naar overzicht

Nederlandse studenten niet graag naar buitenland

Het percentage hogeronderwijsstudenten dat naar het buitenland gaat, zakt van 2,4 procent in 2006 naar 2,3 procent van het totaal aantal studenten in Nederland. Studenten hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid om hun studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland. Dat heeft echter in 2007 nog niet geleid tot een forse stijging, concluderen de onderzoekers.

Als studenten naar het buitenland gaan, kiezen ze vaak voor Engeland, België of Duitsland. Nog geen kwart van de recent afgestudeerden in Nederland heeft tijdens de studie iets in het buitenland gedaan.

Patricia Gijzen van het International Office van Avans heeft een andere indruk. ‘In het aantal studenten van Avans dat naar het buitenland gaat, zit juist een stijgende lijn.’ Volgens haar bleef een aantal jaren geleden ‘zeker de helft’ thuis, maar zijn dat er nu minder. ‘Wij promoton dat natuurlijk volop en meer opleidingen en studenten verruimen hun blik naar het buitenland. Dat komt ook door de minors, die ze in het buitenland kunnen doen. Wel kijken de studenten sneller buiten Europa dan daarbinnen.’

Het aantal buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten neemt toe. In het hbo is sprake van stabilisatie. Veertig procent van de ruim 40.000 buitenlandse studenten in Nederland komt uit Duitsland. Het aantal ingeschreven buitenlandse studenten groeide tot 6,9 procent, onder het Europese gemiddelde van 7,2 procent. Als het om de internationale samenstelling van het centraal geregistreerde studentenbestand gaat, dan lopen de Universiteit van Maastricht en binnen het hbo de kunstopleidingen voorop.

Het evenwicht tussen Nederlandse studenten in Duitsland en omgekeerd is erg scheef. Dit jaar proberen zestienduizend Duitse studenten hun diploma in Nederland te halen. Het aantal Nederlanders dat in Duitsland in het hoger onderwijs studeert, ligt al jaren op ongeveer 1700. Nederlanders mijden de Duitse scholen omdat de meeste lessen daar in het Duits worden gegeven, terwijl Duitsers juist naar ons land komen omdat de lessen in het Engels zijn.

Het Financieele dagblad berichtte deze week dat Duitse studenten Nederland handenvol geld kosten. Dat is echter relatief, meent directeur internationalisering Hanneke Teekens van de Nuffic. ‘Het Financieele dagblad heeft niet meegeteld hoeveel geld internationale studenten de samenleving opleveren aan levensonderhoud, huur en boeken. Bovendien blijven ze hier ook wel eens wonen en werken, waardoor ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?