Terug naar overzicht

Plasterk begrijpt HBO-raad niet

In het omstreden convenant wordt afgesproken wat er moet gebeuren met de één miljard euro voor de verbetering van de salarissen en loopbanen van leraren in de verschillende sectoren van het onderwijs. Het hbo kreeg daar 26 miljoen euro van.

Met dat geld moeten uiteindelijk meer docenten in de hogere loonschalen terechtkomen, spraken de sociale partners af. In het convenant staat een schatting van de huidige verdeling van docenten over de verschillende loonschalen. Daarnaast staat hoe die verdeling er in 2012 uit moet zien.

Maar de raad hield daarbij uitdrukkelijk een slag om de arm: de huidige situatie werd nog onderzocht en kon afwijken van de genoemde getallen in het akkoord. Op 1 juli zou de minister daarover geïnformeerd worden. 'Aldus is geschied', zegt de HBO-raad nu. Want de werkelijkheid verschilde inderdaad van de schattingen in het convenant.

Dus moeten de streefcijfers worden aangepast. En dat blijkt een netelige kwestie, want de bonden willen geen water bij de wijn doen. Er is helemaal geen nieuwe informatie, beweren zij, en de HBO-raad had hier eerder mee moeten komen.

Als we er samen niet uitkomen, zei de HBO-raad tegen de vakbonden, kunnen we de 26 miljoen euro dan niet gebruiken voor een algehele salarisverhoging in de loonschalen tien en elf, waar de meeste docenten zich in bevinden? Dat voorstel wezen de bonden echter af: die willen liever een structurele verbetering van de hele 'functiemix' in het hbo.

Minister Plasterk lijkt zich aan de kant van de bonden te scharen. Het actieplan en het onderhandelaarsakkoord gebruiken volgens hem gegevens uit de salarisadministratie van de hogescholen. Daarom zou er geen sprake kunnen zijn van een gewijzigde uitgangssituatie.

Hoe dan ook zullen de HBO-raad en de bonden er samen uit moeten komen. Plasterk verwacht van de sociale partners in het hoger beroepsonderwijs dat ze om tafel gaan zitten en alsnog, binnen de grenzen van het akkoord, tot een oplossing komen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?