Terug naar overzicht

Plasterk wil onafhankelijke hogeschool- en universiteitsbladen

De Socialistische Partij stelde de minister schriftelijke vragen toen de redactie van het Wageningse universiteitsblad Resource in een openbare aanbesteding aan de kant werd geschoven ten faveure van een uitgeverij die bedrijfsbladen maakt. Wat vindt de minister ervan dat universiteitsbladen steeds vaker onder druk staan om de spreekbuis van het college van bestuur te worden?

Plasterk kan en wil er niets aan doen. ‘Het communicatiebeleid en de uitgave van periodieken behoren tot de bevoegdheid van universiteiten en hogescholen zelf’, zegt hij. Het ministerie houdt ook niet bij welke bladen precies onder de Europese aanbestedingsregels vallen en welke niet.

Maar de minister wil de bladen wel steunen met een oproep aan de colleges van bestuur: ‘Ik hecht groot belang aan de dialoog over maatschappij en wetenschap, waarbij uiteenlopende visies aan bod moeten kunnen komen. Daaraan kan een universiteitsblad een belangrijke bijdrage leveren, en in die zin is deze beantwoording te beschouwen als een oproep.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?