Terug naar overzicht

‘We zijn door een diep dal gegaan’

Het afgelopen jaar was het bikkelen voor de docenten van de AIM in Breda. Er kwam flinke kritiek op de huishouding, die leidde tot de ingrijpende beslissing om de academie te splitsen. Nu kan er voor komend schooljaar worden gebouwd aan de nieuwe Academie voor Communication & Multimedia Design (CMD) en de Academie voor ICT. Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, is blij dat het proces van splitsing achter de rug is. ‘Het was een pittige operatie, maar wel nodig.’

Een jaar geleden kreeg Van Kalmthout de indruk dat het niet goed ging aan de AIM. ‘We hebben onze zorgen laten blijken aan de medezeggenschap. We zagen dat de interne organisatie niet in orde was en vroegen aan Titia Bredée en René Schenk de directie te helpen. Zij hebben de organisatie op poten gekregen en achterstallig onderhoud gedaan.’

Paul Lindelauf, AIM-docent en voorzitter van de academieraad, kreeg een jaar geleden ook het gevoel dat er iets stond te gebeuren met de academie. ‘Een verrassing was het niet, we wisten dat er een financieel gat was. Er deden toen alleen allerlei cijfers de rondte, want daar hadden we geen inzicht in. We kregen het gevoel dat het niet rechtgetrokken kon worden en dat er een zwaardere ingreep nodig was.’

Hij heeft ook lof voor de laatste directie van de AIM met Titia Bredée en René Schenk. ‘Die heeft een hoop rechtgetrokken. Als we direct na Ad Vissers deze directie hadden gehad, waren de problemen niet zo groot geweest’, stelt Lindelauf. Het proces van verbeteren dat Bredée had ingezet, was goed. Maar het was volgens de Raad van Bestuur niet afdoende om alle problemen te boven te komen. Van Kalmthout: ‘De organisatie van AIM stond te los van Avans. We hebben jarenlang extra geld gegeven om dat op te lossen, maar nu moest er meer gebeuren.’

Naast het traject van verbeteren besloot de Raad van Bestuur om onderzoeker Leo Kerklaan in te schakelen om te bekijken wat de beste plek binnen Avans was voor de opleidingen van AIM. ‘Kerklaan is een buitengewoon expert. Er valt altijd wat af te dingen op rapporten van externen, want ze kunnen niet alles weten van een organisatie’, legt hij uit. Het onderzoeksrapport van Kerklaan kreeg in de academieraad forse kritiek. Bij het lezen kwamen negatieve beelden over de AIM naar boven. Die kwamen hard aan bij de werknemers van de AIM.

Docent Pieter Kop Jansen spreekt er schande van dat directies geen afstand hebben genomen van bepaalde teksten. ‘In het rapport staat dat we niet professioneel werken. We worden geschoffeerd’, vindt hij. ‘We werken ons hier allemaal het schompes en dan krijg je deze geluiden.’ Lindelauf: ‘We zijn door een diep dal gegaan en dan lees je dingen over jezelf die niet kloppen. Er staan meningen in het rapport beschreven, maar de feiten worden niet nagetrokken.’

De uiteindelijke splitsing in twee nieuwe academies is nu in gang gezet. ‘We hadden wel twijfels over de keuze van Technische Informatica onderbrengen bij de Academie voor Technologie en Management’, zegt Van Kamthout. ‘Daar hebben we nog nader onderzoek naar laten doen, maar toen kwamen er alleen maar meer argumenten naar voren om dat te doen. De brief die er vanuit de werknemers van die opleiding is gekomen, dat ze con amore meegaan naar de Academie voor Technologie en Management, dat vind ik mooi.’

Niet bij alle medewerkers is de lucht alweer helemaal geklaard, maar de knop is wel omgezet: ze denken vooruit. De belangrijke beslissingen zijn genomen en er kan gebouwd worden aan de nieuwe academies voor ICT en CMD. Lindelauf: ‘CMD heeft een eigen identiteit en BI en I maken een nieuwe start aan de Hogeschoollaan. Dat is symbolisch wel goed.’

Van Kalmthout: ‘Soms is er wat extra tijd nodig voor een verandering, maar die hebben we genomen. Daaraan zie je de goede rol die de medezeggenschap speelt, daar kijk ik met veel plezier op terug. We hebben pittige discussies gehad, maar het gaat om wat het beste is voor de zaak.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?