Terug naar overzicht

Alle docenten morgen op cursus

Slechts vijf procent van de 7500 aanvragen is ingediend door docenten aan hogescholen en universiteiten. Het leeuwendeel van de subsidie gaat naar docenten in het primair (58 procent) en voortgezet onderwijs (dertig procent). Dat ligt overigens voor de hand: de subsidieregeling is vooral bedoeld om docenten uit het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid te geven een educatieve bachelor- of masteropleiding te volgen. Maximaal zeven procent van het fonds is bestemd voor docenten van hogeschool of universiteit.

In bijna de helft van alle gevallen kozen de aanvragers voor een masteropleiding. De masteropleiding ‘special educational needs’ bleek het populairst met meer dan twintig procent van alle aanvragen, maar ook de eerstegraads lerarenopleiding is met dertien procent zeer in trek. Twaalf procent van de docenten die voor een vervolgopleiding kiezen, gaan voor een studie buiten hun vakgebied. Van de dertien procent docenten die een bacheloropleiding kozen, begint negen procent aan een tweedegraads lerarenopleiding.

 

Voor dit jaar had het ministerie van OCW gerekend op duizend tot vijftienhonderd aanvragen. Daarvoor was zeven miljoen euro gereserveerd. De komende jaren loopt dat bedrag op tot tachtig miljoen euro in 2012. Het programma is onderdeel van het actieplan Leerkracht, waarmee Plasterk het lerarenberoep aantrekkelijker wil maken. De volgende aanvraagronde begint in januari 2009. Dan is er negentien miljoen euro beschikbaar.

 

De middelen – die neerkomen op 3500 euro per docent – zijn mede bedoeld voor instellingen die vervangend personeel moeten inhuren.

 De IB-Groep kan overigens nog niet zeggen hoeveel aanvragers er uit het hbo en wo komen, en welke opleidingen ze kozen. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?