Terug naar overzicht

Avans gaat ’techniek-Xplora’ ontwikkelen

Dat zegt Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur. Het is een van de maatregelen om Avans aantrekkelijker te maken voor techniekstudenten. Van Kalmthout meldt dat deze nieuwe techniekhallen, die net als de huidige leer- en werkomgeving Xplora levendig en ‘gezellig rumoerig’ moeten worden, binnen 2,5 jaar klaar zijn. Er worden ook nog andere maatregelen genomen, zoals het aanstellen van een coördinator die de contacten met het aanleverend onderwijs versterkt.

In de Volkskrant stond afgelopen vrijdag dat hbo-opleidingen er te weinig in slagen om studenten naar de exacte en techniekopleidingen te trekken. Sinds 2004 is er twaalf miljoen euro ingestopt, maar de doelstelling om 15 procent meer studenten te  trekken, wordt bijna nergens gehaald. Universiteiten doen het wat dat betreft veel beter.

Omdat de doelstellingen niet worden gehaald, krijgen veel hogescholen geen geld meer van het Platform Bèta Techniek, dat voor het Stimuleringsfonds, het geld verdeelt. Volgens Frans van Kalmthout doet Avans Hogeschool het helemaal niet slecht en krijgt de school dit jaar in ieder geval de helft van de subsidie om meer techniekstudenten te trekken. ‘Mogelijk krijgen we nog meer, als de instroomcijfers nog meer aantrekken.’ Het gaat in totaal om ongeveer 3,5 ton.

Om de afgelopen jaren de instroom te verbeteren heeft Avans onder meer geïnvesteerd in een betere marketing. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit de cijfers blijkt dat de Academie voor Bouw en Management in Tilburg en de Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek in Den Bosch (sinds kort werken deze academies samen) een stijging hebben van respectievelijk 17,3 en 11,1 procent. Ook de Academie voor Techniek en Management in Tilburg en Breda, die lange tijd kampte met dalende cijfers, trekt meer studenten, een stijging van 9 procent. De Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda stijgt licht. Alleen de Academie voor ICT en Media in Breda (die dit jaar wordt opgesplitst in meerdere academies) blijft achter en staat op ruim tien procent verlies. Het gaat nog om voorlopige cijfers, de definitieve instroomcijfers zijn pas op 1 oktober bekend. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?