Terug naar overzicht

‘Beroepszaken tegen negatief studieadvies sneller afronden’

‘We schrokken van de tientallen telefoontjes’, zegt LSVb-voorzitter Lisa Westerveld. ‘Vaak zijn het schrijnende gevallen: mensen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn geweest. Voor die studenten wordt doorgaans een uitzondering gemaakt. Alleen horen ze vaak weken niets van de examencommissies bij wie ze in beroep gaan. Die zijn in de vakantieperiode namelijk moeilijk bereikbaar.’

Wat de LSVb betreft komt daar verandering in zodra de nieuwe wet op het hoger onderwijs wordt ingevoerd. ‘Zeker aan het einde van een collegejaar, als de adviezen bindend worden, moeten beroepszaken zo snel mogelijk worden afgehandeld. We willen wettelijk geregeld zien dat er in twee weken uitsluitsel is.’

In antwoord op kamervragen van de SP erkent minister Plasterk dat een beroepszaak van een student kan doorlopen tot in het nieuwe collegejaar. Daar staat volgens hem tegenover dat de student in kwestie al maanden van tevoren een dringende waarschuwing moet hebben gekregen. Voor een maximale termijn waarbinnen over een klacht moet zijn besloten, voelt hij weinig. ‘Zeker voor het hoger onderwijs geldt dat instellingen een grote mate van autonomie hebben en de studenten in kwestie volwassen burgers zijn.’

Er is hem niets bekend van een toename van het aantal klachten, maar hij is wel bereid tot nader onderzoek naar de aantallen negatieve studieadviezen, de werking van beroepsprocedures en de studiebegeleiding.

‘Natuurlijk hebben studenten ook hun eigen verantwoordelijkheid’, zegt LSVb-voorzitter Westerveld. Als je resultaten tegenvallen, krijg je in december al een waarschuwing van je opleiding. Bij problemen kun je dan aan de bel trekken. Maar opleidingen moeten ook zuiniger zijn op hun studenten. Laatst hebben we ons ingezet voor een student die een bindend advies had gekregen door een administratieve fout. Tot het moment dat wij werden ingeschakeld was de boodschap van de administratie: “pech”.’

Avansadvocaat Marla van Overbeek zegt dat ze wel wat herkent in de aard van de klachten die bij de LSVB zijn binnengekomen. ‘Het bindend negatief studieadvies wordt doorgaans aan het einde van het studiejaar uitgebracht en de studenten die hier vervolgens op willen reageren, krijgen dan nul op het rekest omdat de examencommissie inmiddels op vakantie is’, legt ze uit.

Maar Avans Hogeschool heeft volgens haar jaren geleden maatregelen genomen om te voorkomen dat studenten voor dergelijke verrassingen komen te staan. ‘Allereerst zijn alle opleidingen verplicht om de wettelijke procedure serieus te nemen. Dat betekent dat geen bindend negatief studieadvies kan worden uitgebracht zonder dat er eerst een waarschuwing aan vooraf is gegaan. Bovendien is vastgelegd in alle Onderwijs- en Examenregelingen dat een bindend negatief advies niet mag worden gegeven als een student door erkende bijzondere omstandigheden zoals ziekte en overmacht, het vereiste aantal studiepunten niet heeft kunnen behalen. Ten slotte is de school verplicht om de student die een dergelijke beslissing krijgt thuisgestuurd, te wijzen op zijn beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Examens.’

Jaarlijks is zo ongeveer 30 procent van de beroepszaken gericht tegen de beslissing van het bindend studieadvies. Volgens de juriste komt Avans Hogeschool nu al aardig tegemoet aan de wensen van de LSVB ‘door onze beroepsregeling dat deze zaken met voorrang worden behandeld zodat de studenten die deze beslissing aanvechten vóór 1 september (dus voor aanvang van het nieuwe studiejaar) duidelijkheid hebben of de bindende afwijzing al dan niet in stand moet blijven.’ [TdO/HOP, PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?