Terug naar overzicht

Boek van Avanslectoraat: Meedoen en gelukkig zijn

Mensen met beperkingen moeten participeren, vindt de samenleving. Maar wat houdt meedoen eigenlijk in? Word je er ook gelukkiger van? Er is weinig bekend over de deelname aan de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen. Veel van deze mensen wonen op zichzelf, maar of die zelfstandigheid voldoende is om meer te participeren in de maatschappij is niet duidelijk. Een andere prangende vraag is of deelname de tevredenheid en het geluk bevordert.

Om op al deze vragen een antwoord te krijgen, startte het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met het lectoraat Vermaatschappelijking in de Zorg van Avans Hogeschool in 2004 een meerjarig onderzoek naar de leefsituatie van zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van deze groep in Zuidwest-Nederland.

Een van de belangrijkste conclusies is dat deelname aan de samenleving niet de belangrijkste voorwaarde voor geluk is. Naast de eigen levenshouding zijn gezondheid, de woon-situatie en hulp vanuit het sociale netwerk belangrijke voorwaarden voor tevredenheid en geluk. In het beleid en voorzieningenaanbod dient er naar gestreefd te worden dat deze domeinen naar tevredenheid worden ingericht, zo is in het rapport te lezen.

Wie nieuwsgierig is naar het rapport ‘Meedoen en gelukkig zijn, een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen’ kan het downloaden van http://www.scp.nl/publicaties/boeken. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?