Terug naar overzicht

Breda geen last van minder aanmeldingen

Uit gegevens van de Informatie Beheer Groep (IBG) blijkt dat 10,8 procent minder studenten zich hebben aangemeld bij alle pabo’s dan in 2007. Volgens de HBO-raad zegt dit percentage niet veel, omdat de aanmeldingsprocedure anders is dan vorig jaar. Door de rekentoets die de aanstaande studenten moeten afleggen, is de opleiding zwaarder geworden.

Voor de voltijdopleiding van de Pabo bij Avans hebben zich tot nu toe 199 aankomende studenten zich aangemeld. In 2007 waren dat er nog maar 179. Directeur van de Pabo Nicole van Son is blij met de vele aanmeldingen. ‘In alle afdelingen zit groei, zowel in de voltijdopleiding als de deeltijdopleiding. Als we de februaristroom meetellen, komen we op 1 oktober wel over de driehonderd studenten.’ Of de TOPClass, een specialisatie in probleemkinderen, nog zorgt voor meer aanmeldingen durft Van Son niet met zekerheid te zeggen. ‘Er waren al zeker twintig geïnteresseerden voor de vakantie die misschien daarom voor onze Pabo hebben gekozen.’  

De pabo’s in de regio ondervinden ook weinig hinder van de landelijke daling. Zowel de pabo’s van Fontys Hogescholen in Den Bosch als Tilburg hebben meer aanmeldingen dan vorig jaar. Alleen de pabo in Eindhoven heeft minder studenten. Momenteel hebben 228 aankomende eerstejaars zich aangemeld, terwijl vorig jaar nog 281 studenten zich meldden.

De HBO-raad is niet rouwig om de daling van het aantal eerstejaarsstudenten. De raad verwachten dat de kandidaten nu beter en sterker gemotiveerd zijn om voor de klas te staan. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?