Terug naar overzicht

Chinese delegatie bezoekt Avans

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van Yangzhou verblijven een aantal weken in de regio. Het doel van het bezoek van de Chinezen is de contacten tussen de Brabantse en Zeeuwse vertegenwoordigers en de Chinese officials verder uit te breiden.

'Avans Hogeschool speelt ook een belangrijke rol in de samenwerking', zegt Jeroen Chabot, adjunct-directeur van St. Joost. ‘We hebben met succes onze op Azië gerichte studies neergezet. Door de contacten kunnen Nederlandse studenten naar de Chinese stad om te studeren of stage te lopen. Ook andersom werkt dit principe en dit jaar zijn weer zes studenten hier.’

In de collegezaal luisterden ondernemers en bestuurders uit de regio aandachtig naar het seminar over de miljoenenstad stad Yanzhou en tijdens de informele netwerkborrel werd verder gepraat over de mogelijkheden in China.

Eerder op de dag werd in Breda het eerste Chinese handelshuis voor West-Brabant en Zeeland geopend. Het China Yangzhou Business Office is gevestigd in het gebouw van de Kamer van Koophandel. Het centrum moet de handelscontacten tussen ondernemers in deze regio en Chinese zakenlieden uit Yangzhou en omgeving vergemakkelijken.

De contacten tussen de twee regio’s zijn een aantal jaar geleden begonnen toen ondernemer Bas Fagel zijn fietswielenfabriek in China wilde uitbreiden naar Nederland. Hij zocht contact met zijn vroegere woonplaats Roosendaal om een samenwerkingsverband te bewerkstelligen. De gemeente had hier wel oren naar en betrok de hele regio erbij.

Overheidsbestuurders en ondernemers brachten bezoeken aan China en Chinese geinteresseerden kwamen naar Nederland. Vorig jaar brachten bestuurders en ondernemers uit uit de regio een bezoek aan Yangzhou. Inmiddels is een filiaal van de fietswielenfabriek gevestigd in Roosendaal en heeft een pharmacheutisch bedrijf uit China een vestiging in Breda. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?