Terug naar overzicht

Frauduleuze student mag toch op stage

Dat de student iets te fanatiek geknipt en geplakt heeft, gaf hij toe. Maar dat een reeds behaalde voldoende werd ingetrokken, waardoor hij een halfjaar studievertraging op zou lopen en zijn stage in september moest afzeggen, vond hij buiten proportioneel. Deze straf kreeg hij voor zijn fraude opgelegd door de examencommissie. Hij stapte naar het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans, die hem nu in het gelijk heeft gesteld. De voldoende die hem is afgenomen, krijgt hij terug en hij mag op stage.

De voorzitter van het CvB stelde namelijk vast dat de sanctie verstrekkende gevolgen zou hebben voor de student, omdat hij zijn stage zou moeten afzeggen. De examencommissie heeft volgens hem niet de bevoegdheid om het resultaat van een tentamen dat al behaald is ongeldig te verklaren. De sanctie die de examencommissie kan opleggen, ziet alleen toe op het uitsluiten van nog af te leggen tentamens. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?