Terug naar overzicht

Hbo-studenten toegang tot ’togaberoepen’

'Wij zijn primair een beroepsopleiding , maar we kunnen de ogen niet sluiten voor het gegeven dat veel van onze afgestudeerden nog hun master aan de universiteit willen behalen', zegt Hupperetz. 'In de wet is opgenomen dat je voor bepaalde beroepen: rechter, officier van justitie, advocaat of notaris zowel de bachelor als de master aan een juridische faculteit van de universiteit behaald moest hebben.'

Universitaire masters met een juridische bachelortitel op hbo-niveau zouden, ondanks het universitaire schakelprogramma dat ze hebben gevolgd, te laag opgeleid zijn zo vreesde de orde van advocaten. Alleen het kabinet zou de situatie kunnen veranderen. Maar dat kabinetsbesluit liet lang op zich wachten. Het ministerie van OCW had de Juridische Hogeschool Avans-Fontys al in 2007 laten weten dat de kwestie in kannen en kruiken was. In 2006 concludeerde een door toenmalig staatssecretaris Rutte ingestelde onderzoekscommissie namelijk dat een aanvullend schakeltraject en een universitaire master voor deze groep zou volstaan.

 'Bij de opening van het gebouw in Tilburg van de Juridische Hogeschool door de Minister van Justitie op 21 februari hoopte iedereen dat de minister het verlossende woord zou spreken', zegt Hupperetz.

De directeur kan niet zeggen of er meer belangstelling zal komen voor de studie hbo-rechten. ‘Ik denk wel dat het minder interessant wordt voor studenten die hbo-rechten studeren om na het behalen van hun propedeuse over te stappen naar de universiteit.’ Niet dat Avans-Fontys daar veel last van heeft maar enkele andere hogescholen wel.

Wie het opleidingstraject hbo-rechten, het schakeljaar en de wo-master rechten al eerder heeft doorlopen, krijgt met terugwerkende kracht toegang tot de togaberoepen. Suggesties vanuit het hbo om dit ook toe te staan aan afgestudeerden die een wo-master rechten volgden na een andere
juridisch getinte beroepsopleiding – zoals Management, Economie en Recht – zijn door minister Hirsch Ballin terzijde geschoven.

Hupperetz denkt dat het voorlopig ook bij de uitzondering voor hbo-rechten blijft. ‘Zelfs nu het besluit genomen is, is er nog weerstand van advocaten en bepaalde universiteiten’, zegt de directeur. In open brieven in de Volkskrant en Spits van de afgelopen weken reageert hij op de kritiek dat de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland door het besluit van het kabinet zal verminderen. ‘Degene die zich verzetten, hebben niet de moeite genomen zich op de hoogte te stellen van wat een studie hbo-rechten inhoudt. Ze spreken zonder kennis van zaken.’ [AR, TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?