Terug naar overzicht

Hbo’ers meer tevreden over studie

Dat is één van de opvallende resultaten in de HBO-Monitor, die vandaag verschenen is. Het is niet de enige verbetering in de waardering van de hbo-alumni. Het gaat om kleine procenten, maar hbo’ers zijn net iets vaker tevreden dan vorig jaar.

De hogescholen hebben bijna achttienduizend voormalige studenten vragen gesteld over de opleiding die ze achter de rug hebben. De enquête werd ongeveer anderhalf jaar na afstuderen voorgelegd.

Daaruit blijkt dat vier van vijf de alumni voor dezelfde opleiding zouden kiezen, als ze hun leven over konden doen. Vorig jaar zeiden net iets minder respondenten hetzelfde (78 procent). Ook zeggen afgestudeerden vaker dat de opleiding genoeg diepgang had: 75 procent in deze editie tegenover 73 procent vorig jaar.

Ook op andere terreinen zijn kleine verbeteringen zichtbaar. Vorig jaar vond bijna één op de vier dat de opleiding te weinig diepgang had. Nu is dat percentage gezakt naar 22 procent. Vorig jaar vond één op de vijf de opleiding te makkelijk, terwijl dat deze keer net iets minder is: 19 procent.

Dit heeft ook een klein beetje invloed op hun oordeel over de uitdaging die de opleiding hun bood. Onder de voltijders ging de tevredenheid over de uitdaging met een puntje omhoog naar 32 procent. Het oordeel over docenten is in het afgelopen jaar niet veranderd. De docenten krijgen een 6,8 voor hun didactische vaardigheden en een 7,1 voor hun inhoudelijke deskundigheid. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?