Terug naar overzicht

Naamgeving opleidingen eerlijker

Vorig jaar lanceerde de Keuzegids Hoger Onderwijs – onderdeel van de Stichting Hoger Onderwijs Persbureau – al een overzicht  met opleidingsnamen die misleidend waren voor studiekiezers. Het betrof afstudeerrichtingen die werden gepresenteerd als vierjarige zelfstandige studies en bijvoorbeeld ‘CSI-opleidingen’ waarmee afgestudeerden geen detective, maar chemisch laborant worden.

Uit een vervolgrapport blijkt dat de hogescholen en universiteiten hun leven wat gebeterd hebben. Als er nog sprake is van catchy opleidingsnamen, worden deze op veel sites vergezeld van een disclaimer waarin staat hoe de opleiding officieel heet.

 

Naming and shaming heeft duidelijk een positieve invloed op de voorlichting gehad, stellen de onderzoekers. Veel instellingen pasten de voorlichting pas aan nadat de Keuzegids Hoger Onderwijs de voorlopige onderzoeksresultaten in maart op haar website had geplaatst. Toen werd nog tien procent van alle bacheloropleidingen in het hoger onderwijs op een verkeerde manier in de markt gezet. Twee maanden later was dit aandeel gehalveerd.

 

Bij de masteropleidingen slonk het foutenpercentage dit voorjaar van 22 naar negen. Worden ook de opleidingen met kleine afwijkingen in de naam meegenomen, dan gaat nog altijd een kwart van alle bacheloropleidingen en een derde van alle masterstudies in de fout.

 

In het particuliere onderwijs blijkt de marketing het bij een aantal instellingen nog duidelijk te winnen van de eerlijke voorlichting. Hier is bij één op de zes bacheloropleidingen sprake van minder duidelijke voorlichting en bij vijf procent zelfs van ‘mogelijke misleiding’.

 

Met name NCOI, de ‘grootste hogeschool voor werkend Nederland’, komt in haar voorlichting regelmatig dichtbij de misleiding, aldus de onderzoekers. Deze instelling noemt zichzelf ‘door de overheid erkend’, terwijl alleen afzonderlijke opleidingen gekeurd en erkend kunnen worden. Ze presenteert vele opleidingsnamen, zonder helder aan te geven dat het varianten zijn van slechts enkele officieel geaccrediteerde opleidingen. En bij niet-geregistreerde opleidingen wekt ze door verwijzing naar keuringsprocedures de indruk dat ook deze opleidingen officieel erkend zijn.

 

In een brief naar aanleiding van het onderzoek hamert minister Plasterk op het belang van transparante studiekeuzevoorlichting. Binnen een jaar vindt er wat hem betreft vervolgonderzoek plaats. Hij wil dat de koepels van universiteiten en hogescholen de bestaande gedragscode samen met de studentenorganisaties verbeteren en pleit onder meer voor een klachtenloket. [TdO/HOP]

 

http://www.keuzegids.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=969

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?