Terug naar overzicht

Nieuwe academies: AMUX en AIB

De andere nieuwe ict-academie met de opleidingen Informatica en Bedrijfskundige Informatica werd voor de zomer al Academie voor Informatica en Business (AIB) gedoopt. Deze week is het besluit gevallen dat de academie met CMD de naam AMUX krijgt. De nieuwe academies in Breda zijn ontstaan na de splitsing van de Academie voor ICT en Media.

‘In eerste instantie lijkt het misschien wat onlogisch dat de afkorting eindigt op UX, maar in vakliteratuur wordt User Experience afgekort als UX’, legt adjunct-directeur Jan Peeters uit. Er is voor gekozen deze term prominent in de naam van de nieuwe academie te zetten, omdat het een belangrijk thema is in de opleiding. Studenten worden er voortdurend op gewezen dat de gebruikers van hun technische hulpmiddelen centraal staan. Met hun wensen moet rekening worden gehouden. ‘Wat is de behoefte van de gebruiker waarvoor je een multimediale oplossing gaat bedenken? Die analyseren we eerst’, vertelt Peeters.

In de keuze voor de naam is ook meegenomen dat er ruimte moet zijn voor CMD om zich te kunnen verbreden en voor de academie om nieuwe opleidingen te kunnen starten. ‘De nieuwe naam boort nu al veel energie aan bij de teamleden van de academie. Dat gecombineerd met de ambities die we hebben voor de toekomst levert een feestelijk gevoel op’, stelt Peeters verheugd vast.

De naam voor de nieuwe Academie voor ICT en Business was voor de zomervakantie al rond. Vanuit de opleidingen waren er twee voorstellen voor de nieuwe academienaam. Uiteindelijk bleek een mix van die twee de beste optie. ‘Beide opleidingen kijken op hun eigen manier tegen de academie aan. Deze naam is de beste manier om die visies samen te vatten. Hier kunnen we allemaal mee leven’, aldus adjunct-directeur Chris Otto. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?