Terug naar overzicht

Steuntje in de rug voor universitaire pabo

De staatssecretaris wil de ontwikkeling van de 'academische lerarenopleiding primair onderwijs' financieel ondersteunen, schrijft Marja van Bijsterveldt in een brief aan de voorzitters van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Maar extra structurele subsidie blijft achterwege. De opleiding valt onder de gebruikelijke regels voor gezamenlijke opleidingen ('joint degrees').

Studiekiezers tonen veel belangstelling voor de universitaire pabo, die de Utrechtse universiteit en hogeschool samen opzetten. Er waren zo'n honderdvijftig aanmeldingen, terwijl er komend jaar maar vijftig plaatsen te vergeven zijn.

Die beperkte toelating is volgens de instellingen nodig, omdat de opleiding als een gewone hbo-pabo wordt bekostigd. Daardoor krijgt ze minder geld dan een reguliere universitaire opleiding, die een bonus ontvangt voor het wetenschappelijk onderzoek. De opleiding kan ook bekostigd worden als een wo-bacheloropleiding, maar dan krijgen de instellingen bekostiging voor drie jaar, terwijl de opleiding vier jaar duurt. Linksom of rechtsom moeten de universiteit en hogeschool er geld op toeleggen. Het tekort is ongeveer dertig procent, zeggen ze.

Daarom gingen de instellingen vorige week met het ministerie praten. Of er niet enige steun mogelijk was, zodat het aantal opleidingsplaatsen omhoog kon naar honderdvijftig. Een zetje in de rug kan de opleiding wel krijgen, maar meer niet. Wel wijst Van Bijsterveldt erop dat ze binnenkort een 'kwaliteitsagenda' over het opleiden van leraren zal uitbrengen. Ze gaat middelen reserveren voor vernieuwende lerarenopleidingen, zoals die van Utrecht.

In antwoord op Kamervragen van de SP schrijft Van Bijsterveldt niet van plan te zijn om voor het lesgeven op basisscholen een universitaire masteropleiding te eisen. Wel zou ze graag zien dat pabo's voor vwo'ers en de betere havisten aantrekkelijk worden.

De Utrechtse opleiding gaat volgende week van start. [HOP/BB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?