Terug naar overzicht

Studentenpastor aangesteld in Den Bosch

Al in 2003 werd de Stichting Oecumenisch Studentenpastoraat ’s-Hertogenbosch opgericht met als doel alle studenten in de stad van pastorale zorg te voorzien. Het duurde tot afgelopen zomer voordat er een pastor kon worden aangesteld. Alle studenten van Avans, HAS, STOAS en het Koning Willem I College vallen onder het pastoraat. Bij de pastor kunnen zij hun verhaal kwijt of terecht voor hulp.

Het pastoraat gaat oecumenisch te werk, wat inhoudt dat het openstaat voor mensen van welke geloofsovertuiging dan ook. Het gaat een programma van activiteiten ontwikkelen voor de Bossche studenten. Bovendien kunnen de studenten aan projecten werken waarmee zij studiepunten kunnen verdienen. Ideeën daarvoor zijn: op gesprek gaan met gedetineerden, een kunstproject opzetten in de gevangenis, debatten organiseren of een filmavond rond een bepaald thema opzetten.

De presentatie van studentenpastor Marcel van der Maeden is om 16.00 uur in de Grote Kerk aan de Kerkstraat 20. Vanaf 16.30 uur is daar een ontvangst. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?