Terug naar overzicht

VU en Windesheim uit elkaar

Officieel zeggen de bestuurders dat ze plezierig uit elkaar gaan om in de toekomst nog betere resultaten te boeken. De samenwerking wordt ‘intensiever en explicieter’, aldus CvB-voorzitter René Smit tegen universiteitsblad Ad Valvas. ‘Maar het voornemen om álles samen te doen, hebben we bijgesteld. Dat was te breed en te weinig gefocust.’

In de wandelgangen zegt men dat het bestuur van VU-Windesheim nooit optimaal heeft gefunctioneerd. De bestuurders van de VU kwamen in Zwolle ‘op bezoek’ en andersom. Ze vormden nooit echt één bestuur.

Daarbij heerste er in de geledingen van de universiteit enige weerzin tegen de samenwerking met Windesheim, die de kwaliteit van het onderwijs in gevaar zou brengen. Het bestuur kon die aarzelingen niet helemaal wegnemen. Veel samenwerkingsprojecten kwamen niet goed van de grond.

De bestuurders benadrukken de rooskleurige toekomst. Zo komen er in Zwolle ‘kennisontwikkelingsinstituten’ met lectoren en promovendi. Ook willen de instellingen samen masteropleidingen met een ‘beroepsgeoriënteerde insteek’ gaan ontwikkelen. Er komt een aparte ‘taakgroep’ om de samenwerking op stoom te houden. Daar zitten VU-voorzitter Smit en VU-rector Lex Bouter in, plus de toekomstige portefeuillehouder onderwijs van Windesheim.

‘Op die manier hoeven de colleges van bestuur van VU en Windesheim elkaar niet meer lastig te vallen met allerlei zaken die niets met de samenwerking te maken hebben’, verduidelijkt Smit in Ad Valvas. ‘Bovendien willen we elkaar meer ruimte geven voor samenwerking met andere instellingen. De VU denkt hierbij aan samenwerking met hogeschool InHolland.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?