Terug naar overzicht

AGZ onderzoekt bioritme studenten

Een van de speerpunten van AGZ is evidence-based practise, het bundelen van ervaringskennis met wetenschappelijke kennis. Volgens Jeroen Alessie, programmaleider innovatie bij AGZ, is het daarom logisch dat de medewerkers van AGZ zich inzetten voor het Leerlab, dat wetenschappelijk hersenonderzoek wil toetsen in de onderwijspraktijk. ‘De link hersenen, leren, gezondheidszorg is snel gelegd en er waren veel medewerkers binnen de academie enthousiast.’

De academie start met experimenten en onderzoeken die gericht zijn op de bioritmiek van studenten. Door middel van een enquête onder de studenten wil de academie inzicht krijgen in het ritme van de studenten en dit terugkoppelen naar de studieresultaten. ‘We willen bijvoorbeeld kijken naar de relatie tussen ochtend- en avondmensen en de resultaten bij tentamens’, zegt Alessie. ‘Nu wordt in het onderwijs nul komma nul rekening gehouden met het bioritme van studenten. Misschien moet dit anders.’

Breintraining

Ook planning en managing staan op de onderzoeksagenda van de academie. ‘Uit breinonderzoek blijkt dat studenten vaak moeite hebben met plannen’, vertelt Alessie. ‘We zouden als academie de studenten meer kunnen sturen door breintraining aan te bieden, waarbij organisatie en planning centraal staan. Dit kan een positief resultaat hebben op de studieresultaten.’ Over de invulling van de trainingen wordt door de werkgroep nog druk gediscussieerd. ‘We hopen in februari 2009 te kunnen starten met de lessen.’

Bij AGZ werd vorig jaar al nagedacht over de onderwerpen van het leerlab. ‘Toen zijn we al in het klein begonnen met innovaties’, vertelt Alessie. ‘Uit de literatuur blijkt bijvoorbeeld dat je als docent de aandacht van een student 35 minuten kunt vasthouden. We hebben manieren bedacht om deze aandachtsboog uit te breiden, zoals digitale colleges die de studenten op elk moment kunnen volgen en verschillende lesvormpjes om zo de studenten continue een nieuwe prikkel te geven.’

De resultaten die de verschillende onderzoeken opleveren worden in eerste instantie gebruikt binnen de academie. Maar volgens Alessie is het goed mogelijk dat de verworven kennis in de toekomst ook Avansbreed gebruikt wordt. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?