Terug naar overzicht

‘Als er twijfel is over de NVAO moeten we daar wat aan doen’

‘Het lijkt soms alsof er door de samenleving, maar ook door respectabele ministers, staatssecretarissen en ander politici wordt getwijfeld aan het oordeelsvermogen van de NVAO’, zei Marcel Wintels tijdens de opening van het hogeschooljaar. ‘Zo heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt nadrukkelijk plannen om zelf in te grijpen in de kwaliteitssystemen van pabo’s en lerarenopleidingen.’

Wat Wintels betreft is het hom of kuit. ‘We nemen de aanpak en uitkomsten van de NVAO serieus en mogen ons daarop beroepen of we stoppen er mee en komen snel tot een ander meetinstrument.’ De Fontysbaas sprak zijn voorkeur uit voor optie één, met toevoeging van een sterrensysteem: dat maakt kwaliteitsverschillen duidelijk tussen de opleidingen die zijn goedgekeurd.

 

Het pleidooi van Wintels ligt een heel eind in het verlengde van plannen in de Tweede Kamer, dat met het ministerie van OCW nadenkt over aanpassingen van het accreditatiesysteem. Daarin zou meer ruimte moeten komen voor herstel van zwakke punten zonder dat opleidingen hun keurmerk verliezen. Bovendien moet het nieuwe systeem kwaliteitsverschillen beter duidelijk maken.

 

Niet blij is de Fontysvoorzitter over het voornemen een deel van de bekostiging afhankelijk te maken van prestaties van hogescholen. ‘Een bekostigingsfrutseltje’, hield hij minister Plasterk voor.

 De bewindsman had voorafgaand aan het betoog van Wintels zijn jaarlijkse openingrede voor het hogeschooljaar uitgesproken. Daarin pleitte hij voor intensiever onderwijs aan eerstejaars. ‘Het moet normaal zijn dat zo’n student vijf dagen in de week les krijgt, van negen tot een uur of drie. Dat je in latere jaren studenten de ruimte geeft zelfstandig te werken is een ander verhaal’, zei hij later in een interview met het Eindhovens Dagblad. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?