Terug naar overzicht

AMR: ‘we moeten stemmen, maar weten niet waarvoor’

‘Wat kost het en wat levert het op?’, vroeg AMR-lid Marjan van den Heuvel. Uit de geleverde informatie kon dat niet worden opgemaakt. De AMR-leden kregen alleen de statuten van het op te richten consortium. Daarin worden geen bedragen of concrete plannen genoemd. De leden voelden zich toch min of meer gedwongen om in te stemmen omdat anders ‘Avans de boot mist’. ‘Het consortium komt er toch wel, met of zonder Avans, als wij tegenstemmen, zit Avans er alleen niet bij’, werd gezegd.

Het Maintenance Onderwijsconsortium is een samenwerking tussen onder meer Avans Hogeschool, de Hogeschool Zeeland en verschillende ROC’s in Brabant en Zeeland. Met de samenwerking willen de instellingen beter inspelen op de ontwikkeling van de maintenance industrie in zuidwest-Nederland. Dat kan door bijvoorbeeld samen opleidingen te ontwikkelen of laboratoria in te richten voor de onderhoudsindustrie. Deze industrie is volgens kenners een belangrijke sector in Nederland. In deze streek onder meer door de mogelijke komst van de Joint Fight Striker naar vliegbasis Woensdrecht, maar ook door de aanwezigheid van verschillende grote bedrijven, zoals Shell.

Het dagelijks bestuur van de AMR had het pre-advies gegeven om in te stemmen met de deelname aan de samenwerking, met de opmerking dat Carel Geenen, betrokken bij het project, later nog meer informatie zou geven. ‘Het komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Dat maintenance-verhaal speelt al langer’, vond John de Wit, secretaris van de raad. Maar Paul Lindelauf was het daar niet mee eens. ‘De Raad van Bestuur gaat zelf toch ook niet akkoord met zo’n stuk, die willen toch ook de plussen en minnen bespreken?’

Volgens Wim Hendrikx hoeft de AMR niet op de hoogte te zijn van alle ins en outs van het consortium. ‘We hoeven alleen maar in te stemmen met de richting die de Raad van Bestuur kiest. Is die richting goed of niet? De AMR is niet verantwoordelijk voor de uitvoering ervan, die verantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur.’

Uiteindelijk stemden dertien leden in met de deelname aan het consortium, met als voorwaarde dat Carel Geenen nog eens duidelijk komt uitleggen wat het allemaal inhoudt. Drie leden onthielden zich van stemming. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?