Terug naar overzicht

Avans Hogeschool populair onder scholieren

Dat blijkt uit een recent verschenen analyse van Qompas, een organisatie die met de website www.studeren.qompas.nl een overzicht geeft van alle opleidingen in het hoger onderwijs. De analyses zijn gemaakt op basis van ruim 170.000 bezoeken aan de site, vorig schooljaar. Gekeken is onder meer naar het aantal keren dat informatie over een bepaalde instelling of opleiding is opgevraagd.

 

Bij de hoofdrichtingen blijkt dat de belangstelling voor economische studies het grootst is, dan komt onderwijs (die een flinke groei doormaakte) en op de derde plaats staat technisch en wetenschappelijk onderwijs. Op de vierde plek staat gezondheidszorg, op de vijfde gedrag en maatschappij, op de zesde kunst en cultuur en op de laatste plaats: landbouw en natuurlijke omgeving.

 

Opvallend is dat bij de meisjes in de top 20 van favoriete hbo-opleidingen geen technische opleidingen voorkomen, alle inspanningen om meiden voor techniek te interesseren ten spijt. Bij de jongens bestaat de helft van deze lijst uit technische opleidingen.

 

Jongens vinden ook andere faciliteiten belangrijk dan meisjes. Jongens letten veel meer dan meisjes op ICT-voorzieningen en sportfaciliteiten, meisjes weer meer op kamervoorzieningen, culturele mogelijkheden en kansen om in het buitenland te studeren. Beide seksen vinden een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer het allerbelangrijkste.

 

Avans staat voor de havisten op de derde plek van populaire scholen, na Hogeschool INHOLLAND en de Hogeschool van Amsterdam. Althans, als je afgaat op het aantal mensen dat deze scholen op de site heeft bezocht. VWO’ers kiezen in eerste instantie vooral voor universiteiten, hoewel de Hogeschool Utrecht (plaats 9) voor hen ook interessant lijkt.

 

Havo-jongens hebben een iets grotere voorkeur voor Avans dan de havo-meisjes. Bij de jongens staat Avans op de tweede plek, bij de meisjes op de derde. De open dagen van Avans zijn het meest populair van alle andere instellingen. Fontys Hogescholen staat, ter vergelijking, op de achttiende plaats.

 

Brabant komt naar voren als de meest populaire provincie om te gaan studeren, maar dit komt mede doordat relatief veel Brabantse scholieren gebruik maken van www.studeren.qompas.nl. Van de ruim 170.000 bezoeken die er vorig schooljaar waren, kwam een kwart uit Noord-Brabant. Dat is tien procent meer dan op grond van landelijke spreiding normaal zou zijn, staat in het rapport van Qompas te lezen. Dat Brabanders voor scholen in Brabant kiezen, bevestigt eens te meer dat hbo’ers vooral kiezen voor opleidingen in de buurt.

Het volledige rapport is te vinden op de portal van Avans, via 'intranet', 'dmcs' en 'marketing'. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?