Terug naar overzicht

Avans protesteert tegen mislopen subsidie

Twintig instellingen mogen volgend jaar opnieuw subsidie aanvragen en twaalf krijgen het advies om dat vooral niet te doen. Bij de laatste groep hoort Avans, maar de school vindt dat zij bij de eerste groep hoort en nog een kans zou moeten krijgen.

Volgens Gabriëlle Wezenaar, betrokken bij de aanvraag van deze zogenaamde Siriusgelden voor Avans, heeft de commissie de aanvraag van Avans niet goed begrepen. ‘Avans Hogeschool realiseert haar meerjarenbeleidsplan op een vernieuwende, maar nog niet gangbare, wijze.’

 

Avans voert het Meerjarenbeleidsplan 2007-2010 procesmatig uit. Dit houdt in dat er geen alomvattende plannen van bovenaf geïmplementeerd worden in de organisatie, maar dat via experimenten op de werkvloer wordt getest of een aanpak werkt. ‘Vanuit deze filosofie hebben wij het Siriusvoorstel geschreven en ingediend’, legt Wezenaar uit. Ze denkt dat als het “Siriusteam” beter begrijpt vanuit welke achtergronden Avans de vernieuwing aanpakt, Avans alsnog een kans krijgt.

 

Voor de beste bachelorstudenten is de komende twee jaar in Nederland veertig miljoen euro extra beschikbaar dankzij het Sirius Programma van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De instellingen mochten aanvragen indienen, maar die stelden tot nog toe teleur, vinden de beoordelaars. Onder hen zwaargewichten als KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschap)-president Robbert Dijkgraaf en oud Fontsbestuurder Norbert Verbraak.

 

Zo slaagden veel hogescholen er niet in om duidelijk te maken wat nu precies excellente hbo’ers zijn. Ze wilden bijna allemaal doorstroomprofielen naar universitaire masteropleidingen ontwikkelen, maar dat vinden de deskundigen van Sirius een te eenzijdige kijk op professionele excellentie: alsof topstudenten in het hbo zich alleen onderscheiden doordat ze goed genoeg zijn voor de universiteit.

 

Volgens de deskundigen moeten de instellingen hun onderwijs, curricula, personeelsbeleid en huisvesting goed afstemmen. Bovendien moet het ‘beroepenveld’ ook zijn zegje kunnen doen. Uiteindelijk ontstaat er dan een leeromgeving waarin talentvolle studenten opbloeien. De instellingen moeten ook uitleggen hoe ze het succes van hun toponderwijs kunnen aantonen.

 

Bij Avans is het de bedoeling dat studenten die in 2010 bij Avans starten, goed in de gaten worden gehouden door daarvoor getrainde docenten, studieloopbaanbegeleiders en decanen, zodat excellente studenten er uitgepikt kunnen worden. ‘Al in de propedeuse begeleiden de medewerkers de geselecteerde studenten in het koesteren en inzetten van hun talenten, mede door ze te helpen met het maken van een keuze uit het programma dat Avans heeft voor excellente studenten. Studenten die in de vooropleiding al gescout zijn als ‘excellent’ worden direct verder begeleid. Dit voorkomt demotivatie’, meldt Wezenaar.

Vanaf het tweede studiejaar volgen geselecteerde studenten een onderzoek- of onderwijsprogramma dat volgens Avans recht doet aan hun excellentie. ‘Bij Avans kunnen ze een keuze maken uit een negen programma’s. In elk programma worden ze begeleid door speciaal getrainde docenten. We kiezen dus niet voor één programma voor de hele groep.’

 

Avans merkte door gesprekken te voeren met studenten dat de groep talentvolle studenten divers is, wat betreft capaciteiten, wensen en ambities. ‘Sommigen willen langdurig excelleren, anderen kortstondig bij een bepaald project of bij het afstuderen. Sommige talentvolle studenten willen na hun hbo-bacheloropleiding een WO-masteropleiding gaan volgen, anderen zoeken na hun afstuderen de beroepspraktijk op. De kracht van de programma’s voor excellentie ligt in de mix van individuele aandacht  – een vaste coach – en leren van en met elkaar in kleine groepen’, aldus Wezenaar.

 

In het voorlopige advies van Sirius worden de aanvragen van de Hanzehogeschool Groningen, de Radboud Universiteit, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de gezamenlijke Amsterdamse universiteiten ‘zeer veelbelovend’ genoemd. Zij moeten op korte termijn een heldere begroting indienen, maar kunnen dan – als ook minister Plasterk akkoord gaat – snel aan de slag.

 

Twintig instellingen hebben niet ‘zeer veelbelovende’, maar slechts ‘veelbelovende’ aanvragen ingediend. De experts denken dat zij binnen een jaar in staat zijn om ‘een heldere visie te ontwikkelen’ en een verbeterde aanvraag in te dienen. Het ‘Siriusteam’, samengesteld uit medewerkers van de stichting Platform Bèta en Techniek, kan hen daarbij ondersteunen.

 

Tien hogescholen, waaronder Avans, Windesheim, Inholland, Zuyd en de NHTV, worden op basis van de ingediende aanvragen niet in staat geacht om zich snel te revancheren. Dat geldt ook voor de Universiteit Twente en Wageningen UR. [HOP, HC/PM] 

Meer info op www.siriusprogramma.nl.

Ranking op basis van het beoordelingskader Op basis van de adviezen van de expertcommissie is de volgende ranking (alfabetisch per categorie) tot stand gekomen:

Aanvrager Hoogte aanvraag
Categorie 1: Zeer veelbelovend
Hanzehogeschool Groningen € 2.380.000
Radboud Universiteit € 4.900.000
Universiteit Maastricht € 2.150.000
Universiteit Utrecht € 3.945.000
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit € 7.500.000
Categorie 2: Veelbelovend
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten € 245.000
Artez € 556.262
Codarts € 1.500.000
Driestar Educatief € 257.020
Fontys Hogescholen € 3.000.000
Hogeschool Edith Stein € 393.500
Hogeschool Leiden € 792.000
Hogeschool Rotterdam € 2.697.328
Hogeschool Utrecht € 3.730.000
Hogeschool van Amsterdam € 4.163.575
Hogeschool van Beeldende kunsten, Muziek en Dans € 285.000
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht € 446.981
Marnix Academie en Hogeschool Domstad € 1.124.000
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden € 242.963
Rijksuniversiteit Groningen € 4.056.441
Saxion Hogescholen € 2.275.200
Technische Universiteit Delft € 1.949.500
Technische Universiteit Eindhoven € 1.965.000
Universiteit Leiden € 8.695.000
Universiteit van Tilburg € 1.631.750
Categorie 3: Onvoldoende
Avans Hogeschool € 1.349.716
Christelijke Hogeschool Windesheim € 3.903.066
De Kempel Hogeschool € 807.600
Design Academy € 1.200.000
Gereformeerde Hogeschool € 280.000
Gerrit Rietveld Academie € 567.000
HAS Den Bosch € 380.000
Hogeschool Zuyd € 5.600.705
InHolland € 756.975
NHTV € 1.325.500
Universiteit Twente € 2.000.000
Wageningen UR € 2.904.031
Totaal aanvragen € 81.956.113

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?