Terug naar overzicht

Buitenlandse gasten onder de indruk van Avans

De coördinatoren waren in Breda uitgenodigd door het International Office. Ze kregen onder andere een rondleiding in Xplora en de gelegenheid om tijdens een borrel in het Grand Café van Avans bij te praten. Vandaag bezoeken zij een conferentie van de European Association for International Education (EAIE) in Antwerpen.

Één van de gasten is Yvona Vyhnánková, head International Office van de Palacký universiteit in Tsjechië. Ze is onder de indruk van de leeromgeving bij Avans. ‘Het is een open omgeving, waar ook in groepen kan worden gewerkt. De klaslokalen nodigen uit tot interactie. Dat is interessant. Op onze universiteit werken de studenten individualistischer en passiever. Er is meer aandacht voor theorie.’

 

Over de georganiseerde dag is Vyhnánková erg tevreden. ‘Het is een mooie aanvulling op de conferentie. Daar lopen meer dan vijfhonderd mensen rond en kun je vaak niet uitgebreid met iedereen praten. Dat kan hier wel.’

 

Rozalija Radlinskaité, head International Office van het Alytus College in Litouwen is het met haar eens. ‘Hier kun je echt met mensen praten over bijvoorbeeld onderwijsmethoden. Veel mensen hier ken ik al, maar je legt ook nieuwe contacten.’ Ze is vooral te spreken over  het gebouw. ‘Het is de tweede keer dat ik hier ben en het is een imposant gebouw, niet te vergelijken met mijn school, die negentienhonderd studenten heeft.’

 

Op de borrel zijn niet alleen medewerkers, maar ook enkele studenten uit Turkije en Polen. Eén van de Poolse studenten geeft aan het leuk te vinden om ervaringen te kunnen delen. ‘Ik studeer Environmental Technology and Management in Breda en ben hier nu twee weken. Ik voelde me direct welkom omdat iedereen zo vriendelijk is. Het valt me op dat je hier veel in groepjes werkt. Dat was ik niet gewend, maar het bereidt je goed voor op het echte leven. Het is leuk om als student met Poolse medewerkers ervaringen uit te wisselen’.

 

Hasan Birol Yalçin van de Turkse Abant Izzet Baysal Universiteit geeft aan dat het op de universiteit waar hij werkt heel normaal is om in groepen te werken,  maar dat hij een omgeving als Xplora als vernieuwend beschouwd. Hij vertelt dat er een uitwisseling is tussen docenten van de Abant Izzet Baysal Universiteit en Avans. ‘Zo kunnen we leren van elkaars onderwijsmethoden. Op onze universiteit is het onderwijs wat strenger en sporen we studenten veel aan om hard te werken.’

 Na het kijkje bij Avans vertrokken de aanwezigen naar Antwerpen om het EAIE-congres te bezoeken. Die conferentie wil internationale onderwijsdeskundigen samenbrengen, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en spreken over uitdagingen in hun vakgebied. Het thema is dit jaar Re-designing the map of European Higher Education. [MvD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?