Terug naar overzicht

Docenten moeten intieme relatie melden

 

Een voorbeeld van Leidse ‘nieuwe truttigheid’, vinden tegenstanders in de universiteitsraad van de nieuwe regel. De ‘gedragscode omgangsvormen docenten en studenten’ die de Universiteit Leiden op 1 september invoert, wil ‘een kader scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werk- en studieklimaat, waarbij docenten en studenten op respectvolle wijze met elkaar omgaan.’

De AbvaKabo-fractie van de universiteitsraad ziet er nog altijd niets in. ‘Fatsoen laat zich niet afdwingen’, meent woordvoerder Hendrik Kaptein, universitair hoofddocent rechtsfilosofie. Voor zover hij weet was er in Leiden geen enkele aanleiding om de gedragscode in te voeren. Hij noemt het een voorbeeld van de ‘nieuwe truttigheid’ bij de Universiteit Leiden, waar eerstejaars het zomernummer van studentenblad Propria Cures niet kregen omdat het onfatsoenlijk zou zijn. ‘Alles wat met seks te maken zou kunnen hebben, lijkt hier verboden en strafbaar te worden gesteld.’

Het meest storend in de code vindt zijn fractie de informatieplicht van docenten om een intieme relatie met een student te melden bij hun leidinggevende. Op vragen naar de mogelijke rechtspositionele consequenties antwoordde collegevoorzitter en rector Paul van der Heijden de raad dat dit niet aannemelijk is, maar in het uiterste geval niet valt uit te sluiten.
 
Kaptein: ‘Als de universiteit een werknemer weg wil hebben, wordt het schenden van de informatieplicht misschien als argument gebruikt. Maar een rechter die dat onder ogen krijgt zal het terzijde schuiven.’

Bij Avans is een dergelijke code niet aanwezig bevestigt Corina van Steenhoven van het College van Vertrouwenspersonen. ‘Ik constateer ook geen leemte in onze regelingen waar het dit betreft’, zegt zij. [HC/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?