Terug naar overzicht

Dwangsom voor te hoog salaris

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken liet de Tweede Kamer donderdag andermaal weten dat er een einde moet komen aan de soms erg hoge salarissen in de semi-publieke sector. Niemand zou daar meer mogen verdienen dan 176 duizend euro, inclusief bonussen. Bij hoge uitzondering mag daar van worden afgeweken. Het salarisplafond kan hoger uitvallen als ministers een beloningscode afspreken met brancheorganisaties. Overschrijdingen worden in dat geval echter niet geaccepteerd.

‘Voor hogescholen en universiteiten komt er geen code’, laat een woordvoerder van minister Plasterk van OCW desgevraagd weten. ‘Wij houden bestuurders van die instellingen aan de “Balkenende-norm” en dat geldt ook voor de bonussen die ze ontvangen. Voor minister Plasterk is dit een belangrijk punt: sinds zijn aantreden laat hij raden van toezicht al weten geen hoger salaris te accepteren bij nieuwe aanstellingen. Al is het natuurlijk niet ondenkbaar dat er ooit nog eens een bestuurder komt waarvan het jaarinkomen plotseling hoger uitvalt.’

 

Eerder deze week publiceerde onderwijsbond AOb een lijst met topsalarissen van bestuurders in het hoger onderwijs, gebaseerd op de jaarverslagen van 2007. Vijfenveertig mensen ontvingen meer dan 169 duizend euro, het bedrag waarboven salarissen toen verplicht openbaar moesten worden gemaakt. Een deel van de bestuurders kwam boven de norm door een vertrekpremie of een aanvullende pensioenpremie. Onduidelijk is nog in hoeverre ook deze premies meetellen voor de ‘Balkenende-norm’.  [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?