Terug naar overzicht

Extra inspanning om studenten enquete te laten invullen

Ongeveer 18 procent vulde tot nu toe de digitale enquête in, die Avans samen met TNS NIPO houdt. Avans wil in samenwerking met het adviesbureau te weten komen wat de motivatie is bij studenten om te gaan studeren, met het doel de opleidingen beter op de studenten te kunnen afstemmen en in de werving scholieren beter te kunnen bereiken. Onder respondenten worden in totaal vijftien Nintendo’s DS verloot.

Een eerstejaars Small Business & Retailmanagement, die liever niet met zijn naam in de krant wil, vertelt dat hij de enquête nuttig vindt. ‘Als je niets laat weten, kan de school je ook niet helpen’, vindt hij. Hij gaat de vragenlijst morgen invullen. ‘Mijn internet ligt er thuis uit, het kon nog niet eerder.’

Ook Jens van Dam, eerstejaars Accountancy, is positief over het onderzoek, maar kwam aan het invullen nog niet toe: ‘Ik vind het wel interessant dat ze willen weten hoe wij denken.’ Hij gaat de enquête morgen invullen, zegt hij.

Linda van Bree, eerstejaars Social Work, kan het waarderen dat Avans van zijn studenten te weten wil komen wat hen motiveert. Ze heeft de enquête meteen ingevuld. Andrea Vergouwen, eerstejaars Accountancy, is het met haar eens. ‘Het is goed dat ze naar je mening vragen.’

Andere studenten reageren laconiek. Mieke Koeleman: ‘Ik heb de mail niet eens geopend. Ik krijg zoveel enquêtes. Laatst nog van de gemeente Breda. Die heb ik wel gemaakt, maar moet ik nog op de bus doen. Zo gaat dat.’ Ook een andere eerstejaars Social Work , Charmaine Thiel, heeft de vragenlijst niet ingevuld. Ze kan niet echt zeggen waarom niet. En de Nintendo DS stimuleert haar niet extra. ‘Ik win toch nooit wat.’  Mitchel van Vugt, eerstejaars Accountancy was er ook niet voor te porren. ‘Het hoeft voor mij niet. Ik heb er gewoon geen zin in.’

Avans hoopt een respons van 30 procent te krijgen, hoewel ook met een lagere respons de onderzoekgegevens gebruikt kunnen worden, aldus projectleider Jan Reinhard. Om meer studenten te bewegen mee te doen, gaat hij nog de academiedirecteuren om hun medewerking vragen. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?