Terug naar overzicht

Groen licht voor Gezondheidszorgtechnologie

Gezondheidszorgtechnologie werd al bij Avans aangeboden, maar dan als major binnen de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Academie voor Technologie en Management in Tilburg.  Studenten leren hoe technologie ingezet kan worden in zorginstellingen en ziekenhuizen. Bijvoorbeeld alarmsystemen in huizen voor gehandicapten. Het is niet zo dat studenten symptomen van een ziekte moeten leren, maar wel het functioneren van mensen met bepaalde aandoeningen. Volgens De Beer verandert er inhoudelijk niet zo veel. 'Het grote verschil is dat het niet meer valt onder Technische Bedrijskunde.'  

 Je ging er al van uit dat de overheid akkoord zou gaan, maar ben je toch opgelucht nu het feitelijk zo ver is?
'Gezien het NQA (Netherlands Quality Agency)-rapport met het positieve resultaat dat wij in december hebben ontvangen, wisten we natuurlijk al dat het goed zat en dat we de toestemming hadden voor een nieuwe HBO-opleiding met een eigen CROHO-nummer. Alleen het wachten was nog op de formele goedkeuring van het ministerie. Gelukkig hebben we deze goedkeuring vóór de start van dit nieuwe studiejaar gekregen. En hier zijn we natuurlijk erg trots op en blij mee omdat het toch nog zo snel is gegaan.'

Hoeveel studenten hebben zich inmiddels aangemeld voor de nieuwe opleiding en wat zou er met die studenten gebeurd zijn, mocht de overheid niet akkoord zijn gegaan?
'Er hebben zich tot op dit moment 19 studenten aangemeld voor aankomend studiejaar. Vorig jaar waren dat er 13 bij de major een stijging van 50 procent dus. Mocht de overheid niet akkoord zijn gegaan dan hadden we nog een jaar langer als major Human Care Technology door gegaan en moeten kijken wat we hadden moeten doen om een volwaardige opleiding te worden. Maar goed, zover is het niet gekomen.'

Denk je dat meer toekomstige studenten interesse gaan tonen nu het een volwaardige opleiding is in plaats van een major binnen Technische Bedrijfskunde?

'Ik ben er stellig van overtuigd dat er meer studenten interesse gaan tonen nu het een volwaardige opleiding is. De opleiding staat nu ook bij de IB-Groep, in verschillende catalogi van Hogescholen en op de Avanssite als zelfstandige opleiding geregistreerd en hierdoor zal de opleiding een stuk makkelijker te vinden zijn. Daarbij komt dat de naam Gezondheidszorgtechnologie mij inziens veel beter “bekt”  dan Human Care Technology en dat scholieren van de middelbare school dan wel middelbare beroepsopleidingen zich een betere voorstelling kunnen maken van Gezondheidszorgtechnologie dan Human Care Technology.'

Is het ook makkelijk in de samenwerking met het bedrijfsleven dat je nu kunt praten over een volwaardige opleiding?
'Als het gaat om de samenwerking met het werkveld hebben verschillende partijen waar wij zaken mee doen. Zij zijn continu geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het opzetten van een volwaardige opleiding. Voor het aangaan van nieuwe contacten, waar we intensief mee bezig zijn en wat leidt tot zeer positieve resultaten, is het wel makkelijker “binnenkomen”. Daarbij komt dat wij als opleiding het beroep van de Gezondheidszorgtechnoloog, een innovatief beroep in het veld van de gezondheidszorg en het bedrijfsleven, inhoudelijk meer kunnen vormen.' [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?