Terug naar overzicht

‘Hbo-beklag doet denken aan Calimero’

Tot Dittrichs verbazing blijven hogescholen keer op keer vertellen wat ze vergeleken met de universiteiten allemaal nog niet kunnen. Ze zouden beter met veel zelfbewustzijn kunnen uitdragen wat zij presteren, aldus de voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), die de minimumkwaliteit in het hoger onderwijs in de gaten houdt. Iedere opleiding heeft de goedkeuring van zijn NVAO nodig om te mogen bestaan. 

'Ik snap dit zelfbeklag vanuit politieke redenen, maar het doet zo Calimero-achtig aan en werkt ook in de eigen richting eerder deprimerend dan stimulerend!', roept hij uit in een toespraak aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Een veilige plaats om te prediken, want de HAN doet het op alle fronten behoorlijk goed, aldus Dittrich. 

Maar in het algemeen kan het hbo beter presteren, meent hij. Dittrich verwijst daarbij naar een analyse van ‘tien jaar studentenoordelen’ die het expertisecentrum Choice onlangs op verzoek van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd: 'Met alle slagen om de arm die denkbaar zijn, hecht ik veel waarde aan studentenoordelen en met name aan de trends in die oordelen.'

Hbo-studenten oordelen steeds negatiever over hun opleiding en vinden die inhoudelijk niet interessant genoeg, constateert Dittrich. De lat moet dus hoger, maar hoe?  

De opleidingen moeten allereerst kleinschaliger worden, naar voorbeeld van de Universiteit Utrecht, die vijfhonderd studenten psychologie in vijf colleges van honderd studenten heeft ondergebracht. 'Dat moet de door velen als "anonimiteit" en "nummer" gevreesde negatieve ervaring helpen voorkomen.'

Ten tweede moet de voorlichting verbeteren: 'Te veel studenten haken af omdat zij een onjuist beeld van de opleiding hebben. Vergissen is uiteraard menselijk, maar er zit te veel reclame en werving in plaats van objectiviteit in de voorlichting door opleidingen en instellingen.'

Ten slotte moeten studenten beter begeleid worden bij het studeren: 'Het is een farce te veronderstellen dat 17- en 18-jarigen geheel op eigen kracht kunnen leren hoe zij voor hen nieuwe en mogelijk ontoegankelijke stof kunnen verwerken.' [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?